SANT LLORENÇ UP 1 - Esplugues de Llobregat

Plaça OLEGUER JUNYENT 4-6
 • Tipus: Habitatges, aparcaments, locals i trasters
 • Estat: Executat/Construït
TORNAR
2057 2 DEF ok2 copiar.jpg

El programa consisteix en projectar habitatge social de dimensions i tipologies diferents. Els 120 habitatges s'han organitzat en dos blocs.
El primer de planta baixa i 3 plantes pis i el segon que dóna front a l’avinguda i amb una forta presència des de la Ronda, amb planta baixa i 5 plantes pis. L’optimització dels nuclis de comunicació a favor d’una major superfície en els habitatges juntament amb una orientació favorable de les zones de dia defineix l’esquema en planta. Tots els estars disposen de balcons o terrasses. La ventilació creuada queda garantida en els habitatges passants mentre que a l’habitatge central, les condicions òptimes de ventilació s’aconsegueixen per mitjà d’un pati interior que alhora serveix d’estenedor per tots ells.
L’esquema del nucli és el mateix per tots dos blocs i amb una dimensió tal que tots ells disposen d’il·luminació natural fent d’aquestes zones d’arribada uns espais amplis i lluminosos. Les dues premisses d’orientació i ventilació ens han portat a una disposició específica dels elements en planta que preformalitzen els blocs: peces homogènies a les façanes sud, terrasses corregudes, i nuclis de comunicació vertical a les façanes nord.
Les plantes tipus de tots dos blocs es projecten amb elements similars. En quant a la volumetria, hem tractat de potenciar els elements formals de planta abans esmentats, per això triem dos materials de façana oposats, com són un monocapa de color clar i una obra vista de color xocolata. Aquests materials es disposen compositivament en llocs estratègics de les reculades dins de la volumetria del bloc per tal de donar moviment i composició a unes façanes que segons les seves dimensions serien repetitives i monòtones. Així doncs, el modelatge d’aquests volums s’ha treballat per tal de donar un punt atractiu a uns volums excessivament estrictes, sortits directament del planejament.

Fitxa tècnica
 • Superfície total:
  115.818,56m2
  Autor:
  Valls Musquera VM Arquitectes SCP
  Contractista:
  Dragados
  Régim de protecció oficial:
  General
  Singularitats:
  Places de pàrquing en venda o lloguer
  Data inici d'obres :
  De gener 2007
  Certificacio energètica:
  C
  Data final d'obra:
  D’octubre 2009
 • Habitatges:
  72
  Locals:
  1
  Places d'aparcament:
  87
Documents relacionats
;