JOAN ALCOVER - CAPELLA - Barberà del Vallès

Carrer JOAN ALCOVER 64
 • Tipus: Habitatges, aparcaments, locals i trasters
 • Estat: Executat/Construït
Façana principal

El projecte neix de la necessitat de reallotjar 32 famílies afectades per la reestructuració viària de l’accés sud de Barberà per la N -150 que obliga a la demolició dels nomenats pisos Capella, construïts als anys 1950. El terreny escollit, davant mateix dels habitatges existents, ha permès construir una promoció amb 50 habitatges, 32 dels quals es destinen al reallotjament i els 18 habitatges restants es projecten inicialment com a habitatges de renda lliure que en el decurs del temps s’han adaptat per convertir-se en habitatge protegit. La ubicació del solar, en l’accés sud a Barberà venint de Barcelona per la carretera nacional 150, la seva condició de límit i a la vegada façana de la ciutat enfront del creuament d’una complexa xarxa d’infraestructures (C-58 , AP-7, laterals...) i la construcció de la futura ronda i la rotonda d'accés al municipi, fan que els edificis projectats es converteixin en un referent urbà que anuncia l’accés a la ciutat. La urbanització del C/Joan Alcover ente el carrer Abad Oliba i la carretera N150, la vorera eixamplada de la carretera i el bosquet de pollancres davant els edificis completen aquesta operació urbana.

Oferta immobiliària JOAN ALCOVER - CAPELLA - Barberà del Vallès
Carrer JOAN ALCOVER 64
cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 205 codiOferta: JA-UP00-000001 nom: Pàrquing 1 preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 1 promocioId: 58 tipusUnitatContingudes: Plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: true esLloguer: false preuVenda: 9000.0 preuLloguerAmbCompra: 0.0 preuLloguer: 0.0 imatges: null videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 523 nom: 1 codi: JA-UP00-000001 preu: 0.0 superficieUtil: 22.3 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 58 ofertaId: 205 edifici: cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 70 nom: Edifici 1 promocioId: 58 } }] } - $oferta.getImatges()
 • Pàrquing 1

  Venda
  Lloguer opció compra
  Preu venda:
  9.000,00€
  Preu lloguer opció compra:
  -
  Detall de la plaça de pàrquing: 1
  Superfície:
  22,3m2
  + Demanar informació Codi: JA-UP00-000001
 • cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 220 codiOferta: JA-UP00-000058 nom: Pàrquing 58 preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 1 promocioId: 58 tipusUnitatContingudes: Plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: true esLloguer: false preuVenda: 9000.0 preuLloguerAmbCompra: 35.0 preuLloguer: 0.0 imatges: null videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 538 nom: 58 codi: JA-UP00-000058 preu: 0.0 superficieUtil: 22.3 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 58 ofertaId: 220 edifici: cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 70 nom: Edifici 1 promocioId: 58 } }] } - $oferta.getImatges()
 • Pàrquing 58

  Venda
  Lloguer opció compra
  Preu venda:
  9.000,00€
  Preu lloguer opció compra:
  35,00€
  Detall de la plaça de pàrquing: 58
  Superfície:
  22,3m2
  + Demanar informació Codi: JA-UP00-000058
 • cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 230 codiOferta: JA-UP00-000085 nom: Pàrquing 85 preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 1 promocioId: 58 tipusUnitatContingudes: Plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: true esLloguer: false preuVenda: 9000.0 preuLloguerAmbCompra: 35.0 preuLloguer: 0.0 imatges: [cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Imatge Object { serialVersionUID: -1907083952789169730 esPrincipal: false url: https://cercadorhabitatges.amb.cat/Arxius/Imatges/Oferta/230/0c960424-684a-45c0-b135-b25fe004cffa.jpg nomOriginal: JA-Foto_1 extensio: .jpg classificacio: Galeria d'imatge }, cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Imatge Object { serialVersionUID: -1907083952789169730 esPrincipal: false url: https://cercadorhabitatges.amb.cat/Arxius/Imatges/Oferta/230/3543f9ee-d949-49b0-a4bb-876693680892.jpg nomOriginal: JA-Foto_2 extensio: .jpg classificacio: Galeria d'imatge }, cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Imatge Object { serialVersionUID: -1907083952789169730 esPrincipal: true url: https://cercadorhabitatges.amb.cat/Arxius/Imatges/Oferta/230/5078fe1b-58de-4f2b-aa1a-ef02e92d0f9f.jpg nomOriginal: JA-Plaça_85 extensio: .jpg classificacio: Galeria d'imatge }] videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 548 nom: 85 codi: JA-UP00-000085 preu: 0.0 superficieUtil: 22.3 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 58 ofertaId: 230 edifici: cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 70 nom: Edifici 1 promocioId: 58 } }] } - [cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Imatge Object { serialVersionUID: -1907083952789169730 esPrincipal: false url: https://cercadorhabitatges.amb.cat/Arxius/Imatges/Oferta/230/0c960424-684a-45c0-b135-b25fe004cffa.jpg nomOriginal: JA-Foto_1 extensio: .jpg classificacio: Galeria d'imatge }, cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Imatge Object { serialVersionUID: -1907083952789169730 esPrincipal: false url: https://cercadorhabitatges.amb.cat/Arxius/Imatges/Oferta/230/3543f9ee-d949-49b0-a4bb-876693680892.jpg nomOriginal: JA-Foto_2 extensio: .jpg classificacio: Galeria d'imatge }, cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Imatge Object { serialVersionUID: -1907083952789169730 esPrincipal: true url: https://cercadorhabitatges.amb.cat/Arxius/Imatges/Oferta/230/5078fe1b-58de-4f2b-aa1a-ef02e92d0f9f.jpg nomOriginal: JA-Plaça_85 extensio: .jpg classificacio: Galeria d'imatge }]
 • Pàrquing 85

  Venda
  Lloguer opció compra
  Preu venda:
  9.000,00€
  Preu lloguer opció compra:
  35,00€
  Detall de la plaça de pàrquing: 85
  Superfície:
  22,3m2
  + Demanar informació Codi: JA-UP00-000085
 • cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 231 codiOferta: JA-UP00-000087 nom: Pàrquing 87 preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 1 promocioId: 58 tipusUnitatContingudes: Plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: true esLloguer: false preuVenda: 9000.0 preuLloguerAmbCompra: 0.0 preuLloguer: 0.0 imatges: null videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 549 nom: 87 codi: JA-UP00-000087 preu: 0.0 superficieUtil: 22.3 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 58 ofertaId: 231 edifici: cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 70 nom: Edifici 1 promocioId: 58 } }] } - $oferta.getImatges()
 • Pàrquing 87

  Venda
  Lloguer opció compra
  Preu venda:
  9.000,00€
  Preu lloguer opció compra:
  -
  Detall de la plaça de pàrquing: 87
  Superfície:
  22,3m2
  + Demanar informació Codi: JA-UP00-000087
 • cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 3186 codiOferta: JA-UP00-000002 nom: Pàrquing 2 preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 1 promocioId: 58 tipusUnitatContingudes: Plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: true esLloguer: false preuVenda: 9000.0 preuLloguerAmbCompra: 0.0 preuLloguer: 0.0 imatges: null videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 6089 nom: 2 codi: JA-UP00-000002 preu: 0.0 superficieUtil: 22.3 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 58 ofertaId: 3186 edifici: cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 70 nom: Edifici 1 promocioId: 58 } }] } - $oferta.getImatges()
 • Pàrquing 2

  Venda
  Lloguer opció compra
  Preu venda:
  9.000,00€
  Preu lloguer opció compra:
  -
  Detall de la plaça de pàrquing: 2
  Superfície:
  22,3m2
  + Demanar informació Codi: JA-UP00-000002
 • cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 3195 codiOferta: JA-UP00-000083 nom: Pàrquing 83 preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 1 promocioId: 58 tipusUnitatContingudes: Plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: true esLloguer: false preuVenda: 9000.0 preuLloguerAmbCompra: 35.0 preuLloguer: 0.0 imatges: null videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 6100 nom: 83 codi: JA-UP00-000083 preu: 0.0 superficieUtil: 22.3 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 58 ofertaId: 3195 edifici: cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 70 nom: Edifici 1 promocioId: 58 } }] } - $oferta.getImatges()
 • Pàrquing 83

  Venda
  Lloguer opció compra
  Preu venda:
  9.000,00€
  Preu lloguer opció compra:
  35,00€
  Detall de la plaça de pàrquing: 83
  Superfície:
  22,3m2
  + Demanar informació Codi: JA-UP00-000083
Fitxa tècnica
 • Superfície total:
  7.250,9m2
  Autor:
  IBAÑEZ-DANIEL ARQUITECTES SCP
  Contractista:
  Corsan-Corviam Construcción S.A
  Régim de protecció oficial:
  General
  Data inici d'obres :
  De març 2008
  Certificacio energètica:
  C
  Data final d'obra:
  De febrer 2010
 • Habitatges:
  50
  Locals:
  1
  Trasters:
  52
  Places d'aparcament:
  88
;