R9 PINETONS II - Ripollet

Carrer PUIGMAL, 70-72
 • Tipus: Habitatges, aparcaments, locals i trasters
 • Estat: Executat/Construït
001_300dpi.jpg

El Planejament fixa per la mansana del projecte una tipologia d’illa semitancada, que comportava per una banda excés de nuclis i males orientacions pels habitatges i per l’altra forma una barrera entre els carrers perimetrals. Per tal d’evitar aquests inconvenients s’ha treballat amb edificis exempts en forma de molinet. El resultat ha estat una illa volumètricament més suggerent i una millor qualitat pels habitatges.

S’ha tractat de no formar barreres entre l’Avinguda Catalunya i el Carrer Mediterrani entre el Carrer Puigmal i la Rambla de les Vinyes. Peces lliures dins els amplis espais oberts permeten establir vincles espacials i visuals amb altres edificis d’equipaments situats al costat del Parc dels Pinetons.

La totalitat del solar, i la zona verda intermèdia es pauten a través d’una doble parella d’edificis, formada cadascuna per una peça en forma d’hèlice de paraments trencats i el contrapunt d’un volum de planta quadrada lleugerament afuada. Edificacions aïllades, vigoroses, amb una volumetria i una escala que intenta respondre a les mides dels espais lliures.

Edifici 1: La forma trencada de la peça en hèlice permet redimensionar la llargària d’unes façanes de longitud considerable alhora que permet la interposició de patis centrals de grans dimensions que permeten un gran nombre d’habitatges passants.

El conjunt dels 100 habitatges d’aquesta edificació s’agrupa en quatre nuclis d’escala que donen a 6,5,4 i 7 habitatges per planta respectivament, amb un total de 22 habitatges per planta. Tipològicament, és de destacar la solució proposada pels habitatges passants, on es proposa una gran peça que aculli tot l’àmbit de dia, limitant-se al mínim les zones de pas.

La volumetria del conjunt es forma a partir d’un pla horitzontal situat a la cota de Pb + 4 i, donat que hi ha una diferència d’uns 7m entre l’Avinguda Catalunya i el carrer Mediterrània, sense excedir l’ARM, és possible introduir una planta intermèdia entre les plantes baixa i primera a la part més propera a l’Avinguda Catalunya, on es situen dotze habitatges.

A les plantes baixes es situen les superfícies comercials previstes al planejament i els cinc vestíbuls dels habitatges. Es situen zones porxades a cadascuna de les cantonades, obertes cap els espais exteriors.

Edifici 2: El bloc de planta quadrada lleugerament afuada es desenvolupa sobre un pati central i un nucli d’accessos verticals. A cada planta, es situen set habitatges, on totes les estances i dormitoris són exteriors.

Espais exteriors: Es proposa la unió de les zones verdes amb la zona de patis d’illa privats previst al Planejament. El fort pendent del solar entre el carrer Mediterrani i l’avinguda Catalunya queda resolta en un sol pla inclinat.

Oferta immobiliària R9 PINETONS II - Ripollet
Carrer PUIGMAL, 70-72
cat.amb.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 186 codiOferta: EP-UP09-000038 nom: Pàrquing 38 preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 1 promocioId: 56 tipusUnitatContingudes: Plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: true esLloguer: false preuVenda: 8000.0 preuLloguerAmbCompra: 40.0 preuLloguer: 0.0 imatges: [cat.amb.service.rest.habitatge.model.Imatge Object { serialVersionUID: -1907083952789169730 esPrincipal: true url: https://cercadorhabitatges.amb.cat/Arxius/Imatges/Oferta/186/2355abb9-9fc9-452b-84a7-1f91b25754ea.jpg nomOriginal: IMG_20180412_155142 extensio: .jpg classificacio: Galeria d'imatge }, cat.amb.service.rest.habitatge.model.Imatge Object { serialVersionUID: -1907083952789169730 esPrincipal: false url: https://cercadorhabitatges.amb.cat/Arxius/Imatges/Oferta/186/1d0cda4a-12ff-47ca-b79e-596f87906de5.jpg nomOriginal: IMG_20180412_155317 extensio: .jpg classificacio: Galeria d'imatge }, cat.amb.service.rest.habitatge.model.Imatge Object { serialVersionUID: -1907083952789169730 esPrincipal: false url: https://cercadorhabitatges.amb.cat/Arxius/Imatges/Oferta/186/39d24edd-c513-4d31-b5a1-9430a5fbcb84.jpg nomOriginal: IMG_20180412_155053 extensio: .jpg classificacio: Galeria d'imatge }] videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 494 nom: 38 codi: EP-UP09-000038 preu: 0.0 superficieUtil: 20.5 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 56 ofertaId: 186 edifici: cat.amb.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 68 nom: Edifici 1 promocioId: 56 } }] } - [cat.amb.service.rest.habitatge.model.Imatge Object { serialVersionUID: -1907083952789169730 esPrincipal: true url: https://cercadorhabitatges.amb.cat/Arxius/Imatges/Oferta/186/2355abb9-9fc9-452b-84a7-1f91b25754ea.jpg nomOriginal: IMG_20180412_155142 extensio: .jpg classificacio: Galeria d'imatge }, cat.amb.service.rest.habitatge.model.Imatge Object { serialVersionUID: -1907083952789169730 esPrincipal: false url: https://cercadorhabitatges.amb.cat/Arxius/Imatges/Oferta/186/1d0cda4a-12ff-47ca-b79e-596f87906de5.jpg nomOriginal: IMG_20180412_155317 extensio: .jpg classificacio: Galeria d'imatge }, cat.amb.service.rest.habitatge.model.Imatge Object { serialVersionUID: -1907083952789169730 esPrincipal: false url: https://cercadorhabitatges.amb.cat/Arxius/Imatges/Oferta/186/39d24edd-c513-4d31-b5a1-9430a5fbcb84.jpg nomOriginal: IMG_20180412_155053 extensio: .jpg classificacio: Galeria d'imatge }]
 • Pàrquing 38

  Venda
  Lloguer opció compra
  Preu venda:
  8.000,00€
  Preu lloguer opció compra:
  40,00€
  Detall de la plaça de pàrquing: 38
  Superfície:
  20,5m2
  + Demanar informació Codi: EP-UP09-000038
 • cat.amb.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 191 codiOferta: EP-UP09-000088 nom: Pàrquing 88 preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 1 promocioId: 56 tipusUnitatContingudes: Plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: true esLloguer: false preuVenda: 8000.0 preuLloguerAmbCompra: 40.0 preuLloguer: 0.0 imatges: null videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 499 nom: 88 codi: EP-UP09-000088 preu: 0.0 superficieUtil: 20.5 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 56 ofertaId: 191 edifici: cat.amb.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 68 nom: Edifici 1 promocioId: 56 } }] } - $oferta.getImatges()
 • Pàrquing 88

  Venda
  Lloguer opció compra
  Preu venda:
  8.000,00€
  Preu lloguer opció compra:
  40,00€
  Detall de la plaça de pàrquing: 88
  Superfície:
  20,5m2
  + Demanar informació Codi: EP-UP09-000088
 • cat.amb.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 196 codiOferta: EP-UP09-000140 nom: Pàrquing 140 preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 1 promocioId: 56 tipusUnitatContingudes: Plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: true esLloguer: false preuVenda: 8000.0 preuLloguerAmbCompra: 40.0 preuLloguer: 0.0 imatges: null videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 504 nom: 140 codi: EP-UP09-000140 preu: 0.0 superficieUtil: 20.5 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 56 ofertaId: 196 edifici: cat.amb.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 68 nom: Edifici 1 promocioId: 56 } }] } - $oferta.getImatges()
 • Pàrquing 140

  Venda
  Lloguer opció compra
  Preu venda:
  8.000,00€
  Preu lloguer opció compra:
  40,00€
  Detall de la plaça de pàrquing: 140
  Superfície:
  20,5m2
  + Demanar informació Codi: EP-UP09-000140
Fitxa tècnica
 • Superfície total:
  17.789,9m2
  Autor:
  Pascual-Ausió Arquitectes
  Contractista:
  TRAM
  Régim de protecció oficial:
  General
  Data inici d'obres :
  Novembre 2008
  Certificacio energètica:
  C
  Data final d'obra:
  Setembre 2011
 • Habitatges:
  159
  Locals:
  2
  Trasters:
  28
  Places d'aparcament:
  183
;