18C Turó del Sastre - Lloguer - Montgat

Carrer Joanot Martorel 7-9
 • Tipus: Habitatges, aparcaments, locals i trasters
 • Estat: En execució/En construcció
TORNAR
IMG_20200116_113818.jpg

A T E N C I Ó !!
L’ACTUAL SITUACIÓ D’EXCEPCIONALITAT ENS DIFICULTA PODER DEFINIR UNA DATA PREVISTA DE FINAL D’OBRA.

La promoció dispondrà de 62 habitatges, 63 places d'aparcament, 32 trasters i 1 local.

Fitxa tècnica
 • Superfície total:
  5.672,57m2
  Autor:
  Franc Fernández, arqte.
  Contractista:
  ROGASA
  Régim de protecció oficial:
  General
  Data inici d'obres :
  Maig 2018
  Certificacio energètica:
  B
  Data final d'obra:
  Abril 2020
;