H2 SALÓ CENTRAL - Sant Boi de Llobregat

Carrer Baldiri Net i Figueres 5-7
 • Tipus: Habitatges, aparcaments, locals i trasters
 • Estat: Executat/Construït
sant boi H2_jose hevia2.jpg

A T E N C I Ó !!
L’ACTUAL SITUACIÓ D’EXCEPCIONALITAT ENS DIFICULTA PODER DEFINIR UNA DATA PREVISTA DE FINAL D’OBRA.

L’edifici està format per tres plantes: soterrani, planta baixa, entresòl, set plantes d'habitatges, badalot d’instal·lacions i coberta invertida accessible.

Es tracta d’un edifici plurifamiliar de 79 habitatges amb protecció oficial (46 règim general i 29 preu concertat), 2 locals comercials i 118 places
d’aparcament, on tots els habitatges tenen ventilació creuada i garanteixen unes bones condicions d’assoleiament.

Les plantes soterrani es destinen a l’aparcament de les vivendes i els locals comercials, 30 places de bicicleta i 10 trasters privats.

48 habitatges seran de 3 dormitoris, 30 de dos i 1 habitatge d'1 dormitori.

Oferta immobiliària H2 SALÓ CENTRAL - Sant Boi de Llobregat
Carrer Baldiri Net i Figueres 5-7
cat.amb.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 6680 codiOferta: SC-H2-A14-PK5 nom: A14 + Pk 5 (Adaptat) preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 2 promocioId: 152 tipusUnitatContingudes: Habitatge amb plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: false esLloguer: false preuVenda: 138109.88 preuLloguerAmbCompra: 0.0 preuLloguer: 0.0 imatges: null videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 12731 nom: 1r A14 codi: SC-H2-A-1-4 preu: 121609.88 superficieUtil: 62.67 numeroHabitacions: 2 numeroBanys: 1 habitatgeAdaptat: true tipusPlacaParking: Normal sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Habitatge promocioId: 152 ofertaId: 6680 edifici: cat.amb.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 171 nom: Edifici 1 promocioId: 152 } }, cat.amb.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 12827 nom: Pàrquing 5M codi: SC-H2-PK-1-5M preu: 16500.0 superficieUtil: 9.9 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: Adaptada sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 152 ofertaId: 6680 edifici: cat.amb.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 171 nom: Edifici 1 promocioId: 152 } }] } - $oferta.getImatges()
 • A14 + Pk 5 (Adaptat)

  Venda
  Preu venda:
  138.109,88€
  Detall de l'habitatge: 1r A14
  Superfície:
  62,67m2
  Habitacions:
  2
  Banys:
  1
  Habitatge adaptat:
  Si
  Plaça de pàrquing: Pàrquing 5M
  Superfície:
  9,9m2
  Plaça de pàrquing:
  Adaptada
  + Demanar informació Codi: SC-H2-A14-PK5
 • cat.amb.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 6681 codiOferta: SC-H2-B11-PK72 nom: B11 + Pk 72 preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 2 promocioId: 152 tipusUnitatContingudes: Habitatge amb plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: false esLloguer: false preuVenda: 174668.52 preuLloguerAmbCompra: 0.0 preuLloguer: 0.0 imatges: null videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 12668 nom: 1r B11 codi: SC-H2-B-1-1 preu: 158168.52 superficieUtil: 81.51 numeroHabitacions: 3 numeroBanys: 2 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: Normal sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Habitatge promocioId: 152 ofertaId: 6681 edifici: cat.amb.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 171 nom: Edifici 1 promocioId: 152 } }, cat.amb.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 12776 nom: Pàrquing 72 codi: SC-H2-PK-2-72 preu: 16500.0 superficieUtil: 9.9 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: Normal sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 152 ofertaId: 6681 edifici: cat.amb.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 171 nom: Edifici 1 promocioId: 152 } }] } - $oferta.getImatges()
 • B11 + Pk 72

  Venda
  Preu venda:
  174.668,52€
  Detall de l'habitatge: 1r B11
  Superfície:
  81,51m2
  Habitacions:
  3
  Banys:
  2
  Habitatge adaptat:
  No
  Plaça de pàrquing: Pàrquing 72
  Superfície:
  9,9m2
  Plaça de pàrquing:
  Normal
  + Demanar informació Codi: SC-H2-B11-PK72
 • cat.amb.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 6682 codiOferta: SC-H2-B12-PK62 nom: B12 + Pk 62 preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 2 promocioId: 152 tipusUnitatContingudes: Habitatge amb plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: false esLloguer: false preuVenda: 174668.52 preuLloguerAmbCompra: 0.0 preuLloguer: 0.0 imatges: null videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 12669 nom: 1r B12 codi: SC-H2-B-1-2 preu: 158168.52 superficieUtil: 81.51 numeroHabitacions: 3 numeroBanys: 2 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: Normal sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Habitatge promocioId: 152 ofertaId: 6682 edifici: cat.amb.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 171 nom: Edifici 1 promocioId: 152 } }, cat.amb.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 12766 nom: Pàrquing 62 codi: SC-H2-PK-2-62 preu: 16500.0 superficieUtil: 9.9 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: Normal sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 152 ofertaId: 6682 edifici: cat.amb.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 171 nom: Edifici 1 promocioId: 152 } }] } - $oferta.getImatges()
 • B12 + Pk 62

  Venda
  Preu venda:
  174.668,52€
  Detall de l'habitatge: 1r B12
  Superfície:
  81,51m2
  Habitacions:
  3
  Banys:
  2
  Habitatge adaptat:
  No
  Plaça de pàrquing: Pàrquing 62
  Superfície:
  9,9m2
  Plaça de pàrquing:
  Normal
  + Demanar informació Codi: SC-H2-B12-PK62
 • cat.amb.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 6683 codiOferta: SC-H2-B14-PK15 nom: B14 + Pk 15 (Adaptat) preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 2 promocioId: 152 tipusUnitatContingudes: Habitatge amb plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: false esLloguer: false preuVenda: 138109.88 preuLloguerAmbCompra: 0.0 preuLloguer: 0.0 imatges: null videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 12732 nom: 1r B14 codi: SC-H2-B-1-4 preu: 121609.88 superficieUtil: 62.67 numeroHabitacions: 2 numeroBanys: 1 habitatgeAdaptat: true tipusPlacaParking: Normal sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Habitatge promocioId: 152 ofertaId: 6683 edifici: cat.amb.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 171 nom: Edifici 1 promocioId: 152 } }, cat.amb.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 12831 nom: Pàrquing 15M codi: SC-H2-PK-1-15M preu: 16500.0 superficieUtil: 9.9 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: Adaptada sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 152 ofertaId: 6683 edifici: cat.amb.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 171 nom: Edifici 1 promocioId: 152 } }] } - $oferta.getImatges()
 • B14 + Pk 15 (Adaptat)

  Venda
  Preu venda:
  138.109,88€
  Detall de l'habitatge: 1r B14
  Superfície:
  62,67m2
  Habitacions:
  2
  Banys:
  1
  Habitatge adaptat:
  Si
  Plaça de pàrquing: Pàrquing 15M
  Superfície:
  9,9m2
  Plaça de pàrquing:
  Adaptada
  + Demanar informació Codi: SC-H2-B14-PK15
 • cat.amb.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 6684 codiOferta: SC-H2-B21-PK74 nom: B21 + Pk 74 preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 2 promocioId: 152 tipusUnitatContingudes: Habitatge amb plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: false esLloguer: false preuVenda: 174668.52 preuLloguerAmbCompra: 0.0 preuLloguer: 0.0 imatges: null videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 12674 nom: 2n B21 codi: SC-H2-B-2-1 preu: 158168.52 superficieUtil: 81.51 numeroHabitacions: 3 numeroBanys: 2 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: Normal sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Habitatge promocioId: 152 ofertaId: 6684 edifici: cat.amb.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 171 nom: Edifici 1 promocioId: 152 } }, cat.amb.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 12774 nom: Pàrquing 74 codi: SC-H2-PK-2-74 preu: 16500.0 superficieUtil: 9.9 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: Normal sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 152 ofertaId: 6684 edifici: cat.amb.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 171 nom: Edifici 1 promocioId: 152 } }] } - $oferta.getImatges()
 • B21 + Pk 74

  Venda
  Preu venda:
  174.668,52€
  Detall de l'habitatge: 2n B21
  Superfície:
  81,51m2
  Habitacions:
  3
  Banys:
  2
  Habitatge adaptat:
  No
  Plaça de pàrquing: Pàrquing 74
  Superfície:
  9,9m2
  Plaça de pàrquing:
  Normal
  + Demanar informació Codi: SC-H2-B21-PK74
 • cat.amb.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 6685 codiOferta: SC-H2-B24-PK54 nom: B24 + Pk 54 (Adapatat) preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 2 promocioId: 152 tipusUnitatContingudes: Habitatge amb plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: false esLloguer: false preuVenda: 138459.16999999998 preuLloguerAmbCompra: 0.0 preuLloguer: 0.0 imatges: null videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 12710 nom: 2n B24 codi: SC-H2-B-2-4 preu: 121959.17 superficieUtil: 62.85 numeroHabitacions: 2 numeroBanys: 1 habitatgeAdaptat: true tipusPlacaParking: Normal sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Habitatge promocioId: 152 ofertaId: 6685 edifici: cat.amb.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 171 nom: Edifici 1 promocioId: 152 } }, cat.amb.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 12785 nom: Pàrquing 54M codi: SC-H2-PK-2-54M preu: 16500.0 superficieUtil: 9.9 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: Adaptada sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 152 ofertaId: 6685 edifici: cat.amb.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 171 nom: Edifici 1 promocioId: 152 } }] } - $oferta.getImatges()
 • B24 + Pk 54 (Adapatat)

  Venda
  Preu venda:
  138.459,17€
  Detall de l'habitatge: 2n B24
  Superfície:
  62,85m2
  Habitacions:
  2
  Banys:
  1
  Habitatge adaptat:
  Si
  Plaça de pàrquing: Pàrquing 54M
  Superfície:
  9,9m2
  Plaça de pàrquing:
  Adaptada
  + Demanar informació Codi: SC-H2-B24-PK54
 • cat.amb.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 6686 codiOferta: SC-H2-A34-PK40 nom: A34 + Pk 40 preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 2 promocioId: 152 tipusUnitatContingudes: Habitatge amb plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: false esLloguer: false preuVenda: 207984.0 preuLloguerAmbCompra: 0.0 preuLloguer: 0.0 imatges: null videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 12735 nom: 3r A34 codi: SC-H2-A-3-4 preu: 191484.0 superficieUtil: 70.92 numeroHabitacions: 3 numeroBanys: 1 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: Normal sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Habitatge promocioId: 152 ofertaId: 6686 edifici: cat.amb.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 171 nom: Edifici 1 promocioId: 152 } }, cat.amb.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 12857 nom: Pàrquing 40 codi: SC-H2-PK-2-40 preu: 16500.0 superficieUtil: 9.9 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: Normal sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 152 ofertaId: 6686 edifici: cat.amb.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 171 nom: Edifici 1 promocioId: 152 } }] } - $oferta.getImatges()
 • A34 + Pk 40

  Venda
  Preu venda:
  207.984,00€
  Detall de l'habitatge: 3r A34
  Superfície:
  70,92m2
  Habitacions:
  3
  Banys:
  1
  Habitatge adaptat:
  No
  Plaça de pàrquing: Pàrquing 40
  Superfície:
  9,9m2
  Plaça de pàrquing:
  Normal
  + Demanar informació Codi: SC-H2-A34-PK40
 • cat.amb.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 6687 codiOferta: SC-H2-B34-PK56 nom: B34 + Pk 56 preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 2 promocioId: 152 tipusUnitatContingudes: Habitatge amb plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: false esLloguer: false preuVenda: 207984.0 preuLloguerAmbCompra: 0.0 preuLloguer: 0.0 imatges: null videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 12736 nom: 3r B34 codi: SC-H2-B-3-4 preu: 191484.0 superficieUtil: 70.92 numeroHabitacions: 3 numeroBanys: 1 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: Normal sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Habitatge promocioId: 152 ofertaId: 6687 edifici: cat.amb.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 171 nom: Edifici 1 promocioId: 152 } }, cat.amb.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 12788 nom: Pàrquing 56 codi: SC-H2-PK-2-56 preu: 16500.0 superficieUtil: 9.9 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: Normal sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 152 ofertaId: 6687 edifici: cat.amb.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 171 nom: Edifici 1 promocioId: 152 } }] } - $oferta.getImatges()
 • B34 + Pk 56

  Venda
  Preu venda:
  207.984,00€
  Detall de l'habitatge: 3r B34
  Superfície:
  70,92m2
  Habitacions:
  3
  Banys:
  1
  Habitatge adaptat:
  No
  Plaça de pàrquing: Pàrquing 56
  Superfície:
  9,9m2
  Plaça de pàrquing:
  Normal
  + Demanar informació Codi: SC-H2-B34-PK56
 • cat.amb.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 6689 codiOferta: SC-H2-B54-PK22 nom: B54 + Pk 22 preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 2 promocioId: 152 tipusUnitatContingudes: Habitatge amb plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: false esLloguer: false preuVenda: 161055.0 preuLloguerAmbCompra: 0.0 preuLloguer: 0.0 imatges: null videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 12711 nom: 5è B54 codi: SC-H2-B-5-4 preu: 144555.0 superficieUtil: 62.85 numeroHabitacions: 2 numeroBanys: 1 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: Normal sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Habitatge promocioId: 152 ofertaId: 6689 edifici: cat.amb.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 171 nom: Edifici 1 promocioId: 152 } }, cat.amb.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 12852 nom: Pàrquing 22 codi: SC-H2-PK-1-22 preu: 16500.0 superficieUtil: 9.9 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: Normal sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 152 ofertaId: 6689 edifici: cat.amb.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 171 nom: Edifici 1 promocioId: 152 } }] } - $oferta.getImatges()
 • B54 + Pk 22

  Venda
  Preu venda:
  161.055,00€
  Detall de l'habitatge: 5è B54
  Superfície:
  62,85m2
  Habitacions:
  2
  Banys:
  1
  Habitatge adaptat:
  No
  Plaça de pàrquing: Pàrquing 22
  Superfície:
  9,9m2
  Plaça de pàrquing:
  Normal
  + Demanar informació Codi: SC-H2-B54-PK22
 • cat.amb.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 6690 codiOferta: SC-H2-A61-PK46 nom: A61 + Pk 46 preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 2 promocioId: 152 tipusUnitatContingudes: Habitatge amb plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: false esLloguer: false preuVenda: 212124.0 preuLloguerAmbCompra: 0.0 preuLloguer: 0.0 imatges: null videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 12695 nom: 6è A61 codi: SC-H2-A-6-1 preu: 195624.0 superficieUtil: 81.51 numeroHabitacions: 3 numeroBanys: 2 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: Normal sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Habitatge promocioId: 152 ofertaId: 6690 edifici: cat.amb.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 171 nom: Edifici 1 promocioId: 152 } }, cat.amb.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 12804 nom: Pàrquing 46 codi: SC-H2-PK-2-46 preu: 16500.0 superficieUtil: 9.9 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: Normal sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 152 ofertaId: 6690 edifici: cat.amb.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 171 nom: Edifici 1 promocioId: 152 } }] } - $oferta.getImatges()
 • A61 + Pk 46

  Venda
  Preu venda:
  212.124,00€
  Detall de l'habitatge: 6è A61
  Superfície:
  81,51m2
  Habitacions:
  3
  Banys:
  2
  Habitatge adaptat:
  No
  Plaça de pàrquing: Pàrquing 46
  Superfície:
  9,9m2
  Plaça de pàrquing:
  Normal
  + Demanar informació Codi: SC-H2-A61-PK46
 • cat.amb.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 6691 codiOferta: SC-H2-A64-PK1 nom: A64 + Pk 1 preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 2 promocioId: 152 tipusUnitatContingudes: Habitatge amb plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: false esLloguer: false preuVenda: 173625.0 preuLloguerAmbCompra: 0.0 preuLloguer: 0.0 imatges: null videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 12717 nom: 6è A64 codi: SC-H2-A-6-4 preu: 157125.0 superficieUtil: 62.85 numeroHabitacions: 2 numeroBanys: 1 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: Normal sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Habitatge promocioId: 152 ofertaId: 6691 edifici: cat.amb.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 171 nom: Edifici 1 promocioId: 152 } }, cat.amb.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 12845 nom: Pàrquing 1 codi: SC-H2-PK-1-1 preu: 16500.0 superficieUtil: 9.9 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: Normal sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 152 ofertaId: 6691 edifici: cat.amb.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 171 nom: Edifici 1 promocioId: 152 } }] } - $oferta.getImatges()
 • A64 + Pk 1

  Venda
  Preu venda:
  173.625,00€
  Detall de l'habitatge: 6è A64
  Superfície:
  62,85m2
  Habitacions:
  2
  Banys:
  1
  Habitatge adaptat:
  No
  Plaça de pàrquing: Pàrquing 1
  Superfície:
  9,9m2
  Plaça de pàrquing:
  Normal
  + Demanar informació Codi: SC-H2-A64-PK1
 • cat.amb.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 6692 codiOferta: SC-H2-A65-PK7 nom: A65 + Pk 7 preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 2 promocioId: 152 tipusUnitatContingudes: Habitatge amb plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: false esLloguer: false preuVenda: 173625.0 preuLloguerAmbCompra: 0.0 preuLloguer: 0.0 imatges: null videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 12725 nom: 6è A65 codi: SC-H2-A-6-5 preu: 157125.0 superficieUtil: 62.85 numeroHabitacions: 2 numeroBanys: 1 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: Normal sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Habitatge promocioId: 152 ofertaId: 6692 edifici: cat.amb.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 171 nom: Edifici 1 promocioId: 152 } }, cat.amb.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 12834 nom: Pàrquing 7 codi: SC-H2-PK-1-7 preu: 16500.0 superficieUtil: 9.9 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: Normal sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 152 ofertaId: 6692 edifici: cat.amb.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 171 nom: Edifici 1 promocioId: 152 } }] } - $oferta.getImatges()
 • A65 + Pk 7

  Venda
  Preu venda:
  173.625,00€
  Detall de l'habitatge: 6è A65
  Superfície:
  62,85m2
  Habitacions:
  2
  Banys:
  1
  Habitatge adaptat:
  No
  Plaça de pàrquing: Pàrquing 7
  Superfície:
  9,9m2
  Plaça de pàrquing:
  Normal
  + Demanar informació Codi: SC-H2-A65-PK7
cat.amb.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 6693 codiOferta: SC-H2-B61-PK52 nom: B61 + Pk 52 preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 2 promocioId: 152 tipusUnitatContingudes: Habitatge amb plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: false esLloguer: false preuVenda: 203973.0 preuLloguerAmbCompra: 0.0 preuLloguer: 0.0 imatges: null videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 12698 nom: 6è B61 codi: SC-H2-B-6-1 preu: 187473.0 superficieUtil: 81.51 numeroHabitacions: 3 numeroBanys: 2 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: Normal sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Habitatge promocioId: 152 ofertaId: 6693 edifici: cat.amb.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 171 nom: Edifici 1 promocioId: 152 } }, cat.amb.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 12789 nom: Pàrquing 52 codi: SC-H2-PK-2-52 preu: 16500.0 superficieUtil: 9.9 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: Normal sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 152 ofertaId: 6693 edifici: cat.amb.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 171 nom: Edifici 1 promocioId: 152 } }] } - $oferta.getImatges()
 • B61 + Pk 52

  Venda
  Preu venda:
  203.973,00€
  Detall de l'habitatge: 6è B61
  Superfície:
  81,51m2
  Habitacions:
  3
  Banys:
  2
  Habitatge adaptat:
  No
  Plaça de pàrquing: Pàrquing 52
  Superfície:
  9,9m2
  Plaça de pàrquing:
  Normal
  + Demanar informació Codi: SC-H2-B61-PK52
 • cat.amb.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 6696 codiOferta: SC-H2-B64-PK27 nom: B64 + PK 27 preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 2 promocioId: 152 tipusUnitatContingudes: Habitatge amb plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: false esLloguer: false preuVenda: 173625.0 preuLloguerAmbCompra: 0.0 preuLloguer: 0.0 imatges: null videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 12712 nom: 6è B64 codi: SC-H2-B-6-4 preu: 157125.0 superficieUtil: 62.85 numeroHabitacions: 2 numeroBanys: 1 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: Normal sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Habitatge promocioId: 152 ofertaId: 6696 edifici: cat.amb.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 171 nom: Edifici 1 promocioId: 152 } }, cat.amb.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 12796 nom: Pàrquing 27 codi: SC-H2-PK-1-27 preu: 16500.0 superficieUtil: 9.9 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: Normal sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 152 ofertaId: 6696 edifici: cat.amb.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 171 nom: Edifici 1 promocioId: 152 } }] } - $oferta.getImatges()
 • B64 + PK 27

  Venda
  Preu venda:
  173.625,00€
  Detall de l'habitatge: 6è B64
  Superfície:
  62,85m2
  Habitacions:
  2
  Banys:
  1
  Habitatge adaptat:
  No
  Plaça de pàrquing: Pàrquing 27
  Superfície:
  9,9m2
  Plaça de pàrquing:
  Normal
  + Demanar informació Codi: SC-H2-B64-PK27
 • cat.amb.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 6697 codiOferta: SC-H2-B65-PK13 nom: B65 + PK 13 preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 2 promocioId: 152 tipusUnitatContingudes: Habitatge amb plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: false esLloguer: false preuVenda: 173625.0 preuLloguerAmbCompra: 0.0 preuLloguer: 0.0 imatges: null videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 12726 nom: 6è B65 codi: SC-H2-B-6-5 preu: 157125.0 superficieUtil: 62.85 numeroHabitacions: 2 numeroBanys: 1 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: Normal sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Habitatge promocioId: 152 ofertaId: 6697 edifici: cat.amb.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 171 nom: Edifici 1 promocioId: 152 } }, cat.amb.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 12835 nom: Pàrquing 13 codi: SC-H2-PK-1-13 preu: 16500.0 superficieUtil: 9.9 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: Normal sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 152 ofertaId: 6697 edifici: cat.amb.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 171 nom: Edifici 1 promocioId: 152 } }] } - $oferta.getImatges()
 • B65 + PK 13

  Venda
  Preu venda:
  173.625,00€
  Detall de l'habitatge: 6è B65
  Superfície:
  62,85m2
  Habitacions:
  2
  Banys:
  1
  Habitatge adaptat:
  No
  Plaça de pàrquing: Pàrquing 13
  Superfície:
  9,9m2
  Plaça de pàrquing:
  Normal
  + Demanar informació Codi: SC-H2-B65-PK13
 • cat.amb.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 6698 codiOferta: SC-H2-B67-PK38 nom: B67 + PK 38 preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 2 promocioId: 152 tipusUnitatContingudes: Habitatge amb plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: false esLloguer: false preuVenda: 153873.0 preuLloguerAmbCompra: 0.0 preuLloguer: 0.0 imatges: null videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 12658 nom: 6è B67 codi: SC-H2-B-6-7 preu: 137373.0 superficieUtil: 47.37 numeroHabitacions: 1 numeroBanys: 1 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: Normal sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Habitatge promocioId: 152 ofertaId: 6698 edifici: cat.amb.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 171 nom: Edifici 1 promocioId: 152 } }, cat.amb.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 12802 nom: Pàrquing 38 codi: SC-H2-PK-1-38 preu: 16500.0 superficieUtil: 9.9 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: Normal sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 152 ofertaId: 6698 edifici: cat.amb.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 171 nom: Edifici 1 promocioId: 152 } }] } - $oferta.getImatges()
 • B67 + PK 38

  Venda
  Preu venda:
  153.873,00€
  Detall de l'habitatge: 6è B67
  Superfície:
  47,37m2
  Habitacions:
  1
  Banys:
  1
  Habitatge adaptat:
  No
  Plaça de pàrquing: Pàrquing 38
  Superfície:
  9,9m2
  Plaça de pàrquing:
  Normal
  + Demanar informació Codi: SC-H2-B67-PK38
 • cat.amb.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 6699 codiOferta: SC-H2-A71-PK9 nom: A71 + PK 9 preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 2 promocioId: 152 tipusUnitatContingudes: Habitatge amb plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: false esLloguer: false preuVenda: 228426.0 preuLloguerAmbCompra: 0.0 preuLloguer: 0.0 imatges: null videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 12701 nom: 7è A71 codi: SC-H2-A-7-1 preu: 211926.0 superficieUtil: 81.51 numeroHabitacions: 3 numeroBanys: 2 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: Normal sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Habitatge promocioId: 152 ofertaId: 6699 edifici: cat.amb.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 171 nom: Edifici 1 promocioId: 152 } }, cat.amb.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 12848 nom: Pàrquing 9 codi: SC-H2-PK-1-9 preu: 16500.0 superficieUtil: 9.9 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: Normal sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 152 ofertaId: 6699 edifici: cat.amb.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 171 nom: Edifici 1 promocioId: 152 } }] } - $oferta.getImatges()
 • A71 + PK 9

  Venda
  Preu venda:
  228.426,00€
  Detall de l'habitatge: 7è A71
  Superfície:
  81,51m2
  Habitacions:
  3
  Banys:
  2
  Habitatge adaptat:
  No
  Plaça de pàrquing: Pàrquing 9
  Superfície:
  9,9m2
  Plaça de pàrquing:
  Normal
  + Demanar informació Codi: SC-H2-A71-PK9
 • cat.amb.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 6700 codiOferta: SC-H2-A72-PK17 nom: A72 + PK 17 preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 2 promocioId: 152 tipusUnitatContingudes: Habitatge amb plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: false esLloguer: false preuVenda: 228426.0 preuLloguerAmbCompra: 0.0 preuLloguer: 0.0 imatges: null videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 12702 nom: 7è A72 codi: SC-H2-A-7-2 preu: 211926.0 superficieUtil: 81.51 numeroHabitacions: 3 numeroBanys: 2 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: Normal sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Habitatge promocioId: 152 ofertaId: 6700 edifici: cat.amb.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 171 nom: Edifici 1 promocioId: 152 } }, cat.amb.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 12836 nom: Pàrquing 17 codi: SC-H2-PK-1-17 preu: 16500.0 superficieUtil: 9.9 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: Normal sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 152 ofertaId: 6700 edifici: cat.amb.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 171 nom: Edifici 1 promocioId: 152 } }] } - $oferta.getImatges()
 • A72 + PK 17

  Venda
  Preu venda:
  228.426,00€
  Detall de l'habitatge: 7è A72
  Superfície:
  81,51m2
  Habitacions:
  3
  Banys:
  2
  Habitatge adaptat:
  No
  Plaça de pàrquing: Pàrquing 17
  Superfície:
  9,9m2
  Plaça de pàrquing:
  Normal
  + Demanar informació Codi: SC-H2-A72-PK17
 • cat.amb.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 6701 codiOferta: SC-H2-A73-PK44 nom: A73 + PK 44 preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 2 promocioId: 152 tipusUnitatContingudes: Habitatge amb plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: false esLloguer: false preuVenda: 228426.0 preuLloguerAmbCompra: 0.0 preuLloguer: 0.0 imatges: null videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 12703 nom: 7è A73 codi: SC-H2-A-7-3 preu: 211926.0 superficieUtil: 81.51 numeroHabitacions: 3 numeroBanys: 2 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: Normal sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Habitatge promocioId: 152 ofertaId: 6701 edifici: cat.amb.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 171 nom: Edifici 1 promocioId: 152 } }, cat.amb.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 12833 nom: Pàrquing 44 codi: SC-H2-PK-2-44 preu: 16500.0 superficieUtil: 9.9 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: Normal sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 152 ofertaId: 6701 edifici: cat.amb.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 171 nom: Edifici 1 promocioId: 152 } }] } - $oferta.getImatges()
 • A73 + PK 44

  Venda
  Preu venda:
  228.426,00€
  Detall de l'habitatge: 7è A73
  Superfície:
  81,51m2
  Habitacions:
  3
  Banys:
  2
  Habitatge adaptat:
  No
  Plaça de pàrquing: Pàrquing 44
  Superfície:
  9,9m2
  Plaça de pàrquing:
  Normal
  + Demanar informació Codi: SC-H2-A73-PK44
 • cat.amb.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 6702 codiOferta: SC-H2-A74-PK3 nom: A74 + PK 3 preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 2 promocioId: 152 tipusUnitatContingudes: Habitatge amb plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: false esLloguer: false preuVenda: 186195.0 preuLloguerAmbCompra: 0.0 preuLloguer: 0.0 imatges: null videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 12718 nom: 7è A74 codi: SC-H2-A-7-4 preu: 169695.0 superficieUtil: 62.85 numeroHabitacions: 2 numeroBanys: 1 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: Normal sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Habitatge promocioId: 152 ofertaId: 6702 edifici: cat.amb.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 171 nom: Edifici 1 promocioId: 152 } }, cat.amb.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 12792 nom: Pàrquing 3 codi: SC-H2-PK-1-3 preu: 16500.0 superficieUtil: 9.9 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: Normal sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 152 ofertaId: 6702 edifici: cat.amb.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 171 nom: Edifici 1 promocioId: 152 } }] } - $oferta.getImatges()
 • A74 + PK 3

  Venda
  Preu venda:
  186.195,00€
  Detall de l'habitatge: 7è A74
  Superfície:
  62,85m2
  Habitacions:
  2
  Banys:
  1
  Habitatge adaptat:
  No
  Plaça de pàrquing: Pàrquing 3
  Superfície:
  9,9m2
  Plaça de pàrquing:
  Normal
  + Demanar informació Codi: SC-H2-A74-PK3
 • cat.amb.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 6703 codiOferta: SC-H2-B71-PK36 nom: B71 + PK 36 preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 2 promocioId: 152 tipusUnitatContingudes: Habitatge amb plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: false esLloguer: false preuVenda: 220275.0 preuLloguerAmbCompra: 0.0 preuLloguer: 0.0 imatges: null videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 12704 nom: 7è B71 codi: SC-H2-B-7-1 preu: 203775.0 superficieUtil: 81.51 numeroHabitacions: 3 numeroBanys: 2 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: Normal sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Habitatge promocioId: 152 ofertaId: 6703 edifici: cat.amb.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 171 nom: Edifici 1 promocioId: 152 } }, cat.amb.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 12855 nom: Pàrquing 36 codi: SC-H2-PK-1-36 preu: 16500.0 superficieUtil: 9.9 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: Normal sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 152 ofertaId: 6703 edifici: cat.amb.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 171 nom: Edifici 1 promocioId: 152 } }] } - $oferta.getImatges()
 • B71 + PK 36

  Venda
  Preu venda:
  220.275,00€
  Detall de l'habitatge: 7è B71
  Superfície:
  81,51m2
  Habitacions:
  3
  Banys:
  2
  Habitatge adaptat:
  No
  Plaça de pàrquing: Pàrquing 36
  Superfície:
  9,9m2
  Plaça de pàrquing:
  Normal
  + Demanar informació Codi: SC-H2-B71-PK36
 • cat.amb.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 6704 codiOferta: SC-H2-B72-PK25 nom: B72 + PK 25 preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 2 promocioId: 152 tipusUnitatContingudes: Habitatge amb plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: false esLloguer: false preuVenda: 220275.0 preuLloguerAmbCompra: 0.0 preuLloguer: 0.0 imatges: null videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 12705 nom: 7è B72 codi: SC-H2-B-7-2 preu: 203775.0 superficieUtil: 81.51 numeroHabitacions: 3 numeroBanys: 2 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: Normal sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Habitatge promocioId: 152 ofertaId: 6704 edifici: cat.amb.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 171 nom: Edifici 1 promocioId: 152 } }, cat.amb.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 12838 nom: Pàrquing 25 codi: SC-H2-PK-1-25 preu: 16500.0 superficieUtil: 9.9 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: Normal sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 152 ofertaId: 6704 edifici: cat.amb.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 171 nom: Edifici 1 promocioId: 152 } }] } - $oferta.getImatges()
 • B72 + PK 25

  Venda
  Preu venda:
  220.275,00€
  Detall de l'habitatge: 7è B72
  Superfície:
  81,51m2
  Habitacions:
  3
  Banys:
  2
  Habitatge adaptat:
  No
  Plaça de pàrquing: Pàrquing 25
  Superfície:
  9,9m2
  Plaça de pàrquing:
  Normal
  + Demanar informació Codi: SC-H2-B72-PK25
 • cat.amb.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 6705 codiOferta: SC-H2-B74-PK16 nom: B74 + PK 16 preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 2 promocioId: 152 tipusUnitatContingudes: Habitatge amb plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: false esLloguer: false preuVenda: 186195.0 preuLloguerAmbCompra: 0.0 preuLloguer: 0.0 imatges: null videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 12713 nom: 7è B74 codi: SC-H2-B-7-4 preu: 169695.0 superficieUtil: 62.85 numeroHabitacions: 2 numeroBanys: 1 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: Normal sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Habitatge promocioId: 152 ofertaId: 6705 edifici: cat.amb.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 171 nom: Edifici 1 promocioId: 152 } }, cat.amb.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 12830 nom: Pàrquing 16 codi: SC-H2-PK-1-16 preu: 16500.0 superficieUtil: 9.9 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: Normal sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 152 ofertaId: 6705 edifici: cat.amb.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 171 nom: Edifici 1 promocioId: 152 } }] } - $oferta.getImatges()
 • B74 + PK 16

  Venda
  Preu venda:
  186.195,00€
  Detall de l'habitatge: 7è B74
  Superfície:
  62,85m2
  Habitacions:
  2
  Banys:
  1
  Habitatge adaptat:
  No
  Plaça de pàrquing: Pàrquing 16
  Superfície:
  9,9m2
  Plaça de pàrquing:
  Normal
  + Demanar informació Codi: SC-H2-B74-PK16
 • cat.amb.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 6706 codiOferta: SC-H2-B75-PK32 nom: B75 + PK 32 preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 2 promocioId: 152 tipusUnitatContingudes: Habitatge amb plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: false esLloguer: false preuVenda: 222168.0 preuLloguerAmbCompra: 0.0 preuLloguer: 0.0 imatges: null videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 12738 nom: 7è B75 codi: SC-H2-B-7-5 preu: 205668.0 superficieUtil: 70.92 numeroHabitacions: 3 numeroBanys: 1 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: Normal sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Habitatge promocioId: 152 ofertaId: 6706 edifici: cat.amb.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 171 nom: Edifici 1 promocioId: 152 } }, cat.amb.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 12801 nom: Pàrquing 32 codi: SC-H2-PK-1-32 preu: 16500.0 superficieUtil: 9.9 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: Normal sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 152 ofertaId: 6706 edifici: cat.amb.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 171 nom: Edifici 1 promocioId: 152 } }] } - $oferta.getImatges()
 • B75 + PK 32

  Venda
  Preu venda:
  222.168,00€
  Detall de l'habitatge: 7è B75
  Superfície:
  70,92m2
  Habitacions:
  3
  Banys:
  1
  Habitatge adaptat:
  No
  Plaça de pàrquing: Pàrquing 32
  Superfície:
  9,9m2
  Plaça de pàrquing:
  Normal
  + Demanar informació Codi: SC-H2-B75-PK32
cat.amb.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 6707 codiOferta: SC-H2-B76-PK11 nom: B76 + PK 11 preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 2 promocioId: 152 tipusUnitatContingudes: Habitatge amb plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: false esLloguer: false preuVenda: 169952.0 preuLloguerAmbCompra: 0.0 preuLloguer: 0.0 imatges: null videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 12744 nom: 7è B76 codi: SC-H2-B-7-6 preu: 153452.0 superficieUtil: 59.02 numeroHabitacions: 2 numeroBanys: 1 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: Normal sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Habitatge promocioId: 152 ofertaId: 6707 edifici: cat.amb.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 171 nom: Edifici 1 promocioId: 152 } }, cat.amb.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 12768 nom: Pàrquing 11 codi: SC-H2-PK-1-11 preu: 16500.0 superficieUtil: 9.9 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: Normal sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 152 ofertaId: 6707 edifici: cat.amb.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 171 nom: Edifici 1 promocioId: 152 } }] } - $oferta.getImatges()
 • B76 + PK 11

  Venda
  Preu venda:
  169.952,00€
  Detall de l'habitatge: 7è B76
  Superfície:
  59,02m2
  Habitacions:
  2
  Banys:
  1
  Habitatge adaptat:
  No
  Plaça de pàrquing: Pàrquing 11
  Superfície:
  9,9m2
  Plaça de pàrquing:
  Normal
  + Demanar informació Codi: SC-H2-B76-PK11
 • cat.amb.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 6751 codiOferta: SC-H2-B-5-6 nom: B56 + PK 115 preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 2 promocioId: 152 tipusUnitatContingudes: Habitatge amb plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: false esLloguer: false preuVenda: 131027.13 preuLloguerAmbCompra: 0.0 preuLloguer: 0.0 imatges: null videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 12742 nom: 5è B56 codi: SC-H2-B-5-6 preu: 114527.13 superficieUtil: 59.02 numeroHabitacions: 2 numeroBanys: 1 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: Normal sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Habitatge promocioId: 152 ofertaId: 6751 edifici: cat.amb.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 171 nom: Edifici 1 promocioId: 152 } }, cat.amb.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 12860 nom: Pàrquing 115 codi: SC-H2-PK-3-115 preu: 16500.0 superficieUtil: 9.9 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: Normal sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 152 ofertaId: 6751 edifici: cat.amb.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 171 nom: Edifici 1 promocioId: 152 } }] } - $oferta.getImatges()
 • B56 + PK 115

  Venda
  Preu venda:
  131.027,13€
  Detall de l'habitatge: 5è B56
  Superfície:
  59,02m2
  Habitacions:
  2
  Banys:
  1
  Habitatge adaptat:
  No
  Plaça de pàrquing: Pàrquing 115
  Superfície:
  9,9m2
  Plaça de pàrquing:
  Normal
  + Demanar informació Codi: SC-H2-B-5-6
 • cat.amb.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 6752 codiOferta: SC-H2-B73-PK34 nom: B73 + PK 34 preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 2 promocioId: 152 tipusUnitatContingudes: Habitatge amb plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: false esLloguer: false preuVenda: 220275.0 preuLloguerAmbCompra: 0.0 preuLloguer: 0.0 imatges: null videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 12706 nom: 7è B73 codi: SC-H2-B-7-3 preu: 203775.0 superficieUtil: 81.51 numeroHabitacions: 3 numeroBanys: 2 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: Normal sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Habitatge promocioId: 152 ofertaId: 6752 edifici: cat.amb.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 171 nom: Edifici 1 promocioId: 152 } }, cat.amb.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 12841 nom: Pàrquing 34 codi: SC-H2-PK-1-34 preu: 16500.0 superficieUtil: 9.9 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: Normal sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 152 ofertaId: 6752 edifici: cat.amb.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 171 nom: Edifici 1 promocioId: 152 } }] } - $oferta.getImatges()
 • B73 + PK 34

  Venda
  Preu venda:
  220.275,00€
  Detall de l'habitatge: 7è B73
  Superfície:
  81,51m2
  Habitacions:
  3
  Banys:
  2
  Habitatge adaptat:
  No
  Plaça de pàrquing: Pàrquing 34
  Superfície:
  9,9m2
  Plaça de pàrquing:
  Normal
  + Demanar informació Codi: SC-H2-B73-PK34
 • cat.amb.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 6753 codiOferta: SC-H2-A24-PK94 nom: A24 + Pk 94 preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 2 promocioId: 152 tipusUnitatContingudes: Habitatge amb plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: false esLloguer: false preuVenda: 138459.16999999998 preuLloguerAmbCompra: 0.0 preuLloguer: 0.0 imatges: null videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 12715 nom: 2n A24 codi: SC-H2-A-2-4 preu: 121959.17 superficieUtil: 62.85 numeroHabitacions: 2 numeroBanys: 1 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: Normal sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Habitatge promocioId: 152 ofertaId: 6753 edifici: cat.amb.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 171 nom: Edifici 1 promocioId: 152 } }, cat.amb.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 12752 nom: Pàrquing 94 codi: SC-H2-PK-3-94 preu: 16500.0 superficieUtil: 9.9 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: Normal sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 152 ofertaId: 6753 edifici: cat.amb.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 171 nom: Edifici 1 promocioId: 152 } }] } - $oferta.getImatges()
 • A24 + Pk 94

  Venda
  Preu venda:
  138.459,17€
  Detall de l'habitatge: 2n A24
  Superfície:
  62,85m2
  Habitacions:
  2
  Banys:
  1
  Habitatge adaptat:
  No
  Plaça de pàrquing: Pàrquing 94
  Superfície:
  9,9m2
  Plaça de pàrquing:
  Normal
  + Demanar informació Codi: SC-H2-A24-PK94
Fitxa tècnica
 • Superfície total:
  9.000m2
  Autor:
  Juan herreros, María Benedito i Martí Sanz
  Contractista:
  ACSA
  Régim de protecció oficial:
  General
  Singularitats:
  Habitatges en Règim General i Concertat
  Data inici d'obres :
  Gener 2018
  Certificacio energètica:
  A
  Data final d'obra:
  Setembre 2020
 • Habitatges:
  79
  Locals:
  2
  Trasters:
  10
  Places d'aparcament:
  118
;