Primera caracterització ecològica dels espais intersticials i de marge de l'àrea metropolitana de Barcelona

Tornar
Portada de l'estudi
  • Eix estratègic: Territori, ecologia i biodiversitat
  • Data de publicació:
  • Autor: Joan Pino, Anna Guàrdia (CREAF) i Direcció de Serveis Ambientals de l'AMB
  • Col·laboradors: Barcelona Regional
  • Primera caracterització ecològica dels espais intersticials i de marge de l'àrea metropolitana de Barcelona

    Descarregar

Descripció

Aquest treball aprofundeix en el coneixement de la importància i la tipologia dels espais intersticials i de marge (EIM) de l'àrea metropolitana de Barcelona que, fins el moment, romanen desconeguts. Tant pel que fa a la seva identificació i delimitació com a la seva caracterització i valoració.

Visor