Experimentem el canvi!

Imatge de l'activitat
Tema:
Canvi climàtic, Energia, Sostenibilitat
Tipus:
Activitat a l'aula
Públic:
Formació reglada
Quan:
Del al (Desar)
Promotors:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Programa:
Compartim un futur

Inscripció

Adaptat a mobilitat reduïda

Descripció

A l'activitat a l'aula Experimentem el canvi, els participants hauran de treballar com a científics: fer-se preguntes, realitzar experiments i treure'n les seves pròpies conclusions. En primer lloc, els alumnes exposaran els seus coneixements previs relacionant causes i conseqüències del canvi climàtic i quin paper hi tenim cadascú de nosaltres. A continuació, realitzaran dos experiments sobre l'emissió de gasos i l'efecte hivernacle que tenen com a objectiu descobrir i comprendre per si sols el concepte de canvi climàtic, tot potenciant la creativitat i l'autonomia dels alumes. Tot seguit, es traslladarà la problemàtica del laboratori al món actual. Mitjançant imatges hauran de reflexionar sobre les possibles conseqüències del canvi climàtic i finalment s'elaborarà un decàleg de bones pràctiques a partir de les propostes dels alumnes. Consultar activitats prèvies i posteriors al catàleg.

Lloc i durada de l'activitat

Activitat a l'aula escolar d'1 h i 30 min de durada.

Es podria dur a terme en format telemàtic en cas que sigui necessari (tot i que es recomana que sigui presencial).

Horaris

De dilluns a divendres en horari de matí o tarda, segons la petició del sol·licitant.

Inscripcions

Cal fer reserva prèvia a través de l'enllaç d'inscripcions.
El període d'inscripcions de les activitats a l'aula s'obre trimestralment, iniciant-se els períodes l'1 de juliol, l'1 de gener i l'1 de març.
Durant el mes d'agost no hi ha servei educatiu.

Requeriments i recomanacions 

 • Ordinador i projector
 • Altaveus
 • Punt d'aigua i pica
 • Punt de llum
 • Taules 

Continguts curriculars

Objectius

 • Conèixer el concepte de canvi climàtic i la relació que té amb el context immediat per tal que adquireixin les competències necessàries per fomentar un pensament crític i proactiu.
 • Identificar algunes conseqüències ambientals, econòmiques i socials del canvi climàtic.
 • Desenvolupar habilitats d'exploració, anàlisi, deducció i relació importants en la resolució de problemes mitjançant l'experimentació.
 • Reflexionar sobre els efectes de les persones en la natura i el clima. 
 • Identificar alguns comportaments individuals i socials que responen a les causes del canvi climàtic.
 • Fomentar la reflexió crítica de manera que permeti transformar l'entorn.
Competències bàsiques
 • Aprendre a aprendre.
 • Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic.
Metodologia
 • Activitat de motivació, elaboració d'hipòtesi, elaboració de conclusions, presentació d'una situació problemàtica, recerca de solucions

Adaptació a NESE

L'activitat està adaptada per a persones amb necessitats educatives especials i/o amb mobilitat reduïda.

Publicacions relacionades