El model metropolità nZEB a Madrid

Tornar

| Tema: Edificis NZEB, Transició energètica

L'AMB fa una ponència sobre la rehabilitació a Badia del Vallès al congrés EECN


L'AMB ha presentat el projecte BadiaNZEB 2025 de rehabilitació energètica d'edificis al municipi de Badia del Vallès, al IV Congreso EECN Edificios de Energía Casi Nula. Aquest trobada de referència sobre edificis NZEB (nearly zero energy buiding) a escala estatal, s'ha celebrat a Madrid els dies 13 i 14 de desembre.

A través de la ponència "Estrategias municipales integrales con criterios NZEB – Aplicación en Badia del Vallès", l'AMB ha presentat tant la rehabilitació energètica municipal que està duent a terme de manera conjunta amb l'Ajuntament de Badia del Vallès, com altres temes d'interès relacionats amb l'edificació de consum quasi nul, com ara la sensibilització ciutadana, el finançament de la rehabilitació energètica, el sector de la promoció, i el monitoratge i manteniment.

Des de l'AMB es va fer especial èmfasi en què significa aquest model d'edificacions dins de la seva estratègia global de transició energètica. Durant el congrés, també va tenir especial rellevància la imminent actualització del CTE (Codi tècnic de l'edificació), que preveu un important salt endavant pel que fa a l'assoliment d'estàndards NZEB.

Projectes relacionats

On

  • Marker

    Espacio La N@ve (Madrid)