Reactivació econòmica i reindustrialització

Conclusions finals i documentació

Jornada de presentació de les conclusions
Per tal d'iniciar tot el procés de participació de la Taula de Reactivació Econòmica i Reindustrialització de l'AMB, i per tal de comptar amb un nombre rellevant d'actors de la societat civil, dels agents econòmics i la implicació dels municipis del territori metropolità, se'ls van adreçar documents de diversos sectors relacionats amb l'economia, que implicaven la reflexió i volien ésser el fet referencial per a la reflexió. Volem agrair la cessió d'aquests documents com un ajut per a la creació de la Taula i com un element inspirador en el desenvolupament de la participació i en la reflexió dels treballs.
A partir de la documentació facilitada, la Taula pretén abordar els principals reptes en matèria econòmica de l'AMB, allò que vol posar de relleu en el marc competencial establert per la Llei 31/2010 de l'Àrea Metropolitana de Barcelona aprovada pel Parlament de Catalunya el 27 de juliol de 2010. L'enfocament de la metodologia, el calendari previst i els grups de treball plantejats són la base de la dinàmica que els participants han de tenir present.

El debat s'ha de centrar en la presentació d'uns experts a partir dels grups de treball creats, moderats i dirigits pels presidents de cada àmbit que exerceixen de puntal en la reflexió, i que a la vegada formen part d'aquest teixit socioeconòmic del territori metropolità. La coordinació s'establirà a partir de l'equip tècnic de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic de l'AMB.
La Taula de Reactivació Econòmica i Reindustrialització de l'Àrea Metropolitana de Barcelona s'ha organitzat en 7 grups de treball. Aquests grups han celebrat diferents sessions, en els municipis metropolitans, en què s'ha aprofundit en temes clau de la Taula.  
Al marge dels grups de treball específics, però sota el marc de la mateixa Taula d'indústria, s'han generat un seguit de sessions/jornades per reflexionar sobre aspectes concrets de manera monogràfica, per tal de completar la visió de l'economia i aprofitar tots els vessants de la promoció econòmica per a la reactivació econòmica.
La coordinació de polítiques locals concretes, com afrontar la informació, la finestreta única o les anomenades "altres economies" fan emergir un ampli ventall de mancances i "buits" que són una oportunitat per repensar els recursos disponibles i les necessitats per afrontar la nova etapa econòmica metropolitana.

Document final