Eines i recursos

Informació i eines de suport a l’ocupació


 

ActivAMB

Eina de gestió de projectes del Pla metropolità de suport a les polítiques socials municipals.

Plataforma per a municipis


Puja
Cooperació entre municipis

Cercador de projectes i activitats desenvolupats de manera col·laborativa pels municipis metropolitans en l’àmbit de l’ocupació i la dinamització econòmica.

Recull d'experiències fet a partir de la informació facilitada pels propis serveis municipals durant el desenvolupament de l’estudi “Mercat de treball i col·laboració entre municipis metropolitans”, realitzat l'any 2022 amb la col·laboració de la Fundació Carles Pi i Sunyer. S’inclou resum de resultats agregats amb la caracterització de les iniciatives col·laboratives i els instruments que les afavoreixen.

Cercador de projectes


Puja
Inclusió laboral

Mapa interactiu de suport a persones, professionals i empreses amb informació de les entitats públiques i privades que presten serveis per a la inserció laboral de les persones amb discapacitat i les que pateixen trastorns de salut mental. Elaborat amb la col·laboració de la FECETC.

Mapa d'inclúsio laboral


Puja