Col·laboracions

Un dels objectius dins de l'àmbit de l'atenció social és la coordinació de les polítiques metropolitanes

Un home i una dona donat-se la mà
Institucions

La cooperació entre administracions i institucions públiques i amb entitats de la societat civil permet enriquir la reflexió sobre les polítiques socials i actuar de manera més eficient i eficaç. Així, amb la seva perspectiva i professionalitat, les institucions col·laboradores aporten coneixement, qualitat metodològica, propostes i iniciatives.

Es destaquen les col·laboracions amb les següents organitzacions: