App de naus i solars

La nova app de l'AMB presenta les ofertes vigents de terrenys i naus industrials dels 36 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona.

L'app proporciona, a més a més, informació sobre les característiques més importants d'aquestes ofertes: situació, superfície total, preu, dades de contacte, superfície de magatzem i d'oficina, alçada de la nau, potència instal·lada, etc.

Per facilitar-ne la recerca es proporcionen filtres bàsics per cadascun dels paràmetres més importants: tipus d'oferta, superfície, preu i localització. Per complementar, a escala de polígon i municipi, es disposa dels paràmetres de referència següents: preus mitjans de venda i lloguer, desviació típica dels mateixos, superfície total en oferta.

APP TEMPORALMENT NO DISPONIBLE