Pla de turisme metropolità

Tornar

Pla de turisme metropolità. Una proposta per a l'acció turística metropolitana

Turistes a la plaça Reial de Barcelona
  • Tema: Comerç i turisme
  • Àmbit: Àrea metropolitana de Barcelona
  • Data de publicació:
  • Autor: Rafael de Villasante

Descripció

Aquest estudi pretén analitzar la situació actual sobre les activitats de turisme a l'àrea metropolitana de Barcelona, aixi com diagnosticar globalment el sector.

En aquest context i més enllà de les recomanacions per al debat i la reflexió en el marc d'una estratègia metropolitana per al sector turístic, s'ha elaborat un Pla d'acció turístic metropolità concretat en el desenvolupament de mesures i productes que articulin el turisme metropolità coordinadament amb les administracions locals i supralocals.