En marxa el Pla ApropAMB

Tornar

| Tema: Desenvolupament socioeconòmic

El pla proposa programes contra els efectes socioeconòmics de la covid-19

Gent passejant pel carrer


Per fer front a la covid-19, l'AMB ha posat en marxa el Pla ApropAMB un pla que s'estructura en 3 programes i 8 línies de treball i que té una dotació econòmica total de 16,6 M€ i està dirigit als ajuntaments metropolitans.

L'objectiu del Pla ApropAMB, i del fons específic que hi està associat, és dur a terme actuacions destinades al suport, la seguretat i l'impuls de la cohesió social, el reforç educatiu, un lleure i esport segur o la cura de persones de col·lectius vulnerables. Aquest pla de reactivació del teixit social i econòmic metropolità va més enllà i també vol lluitar contra la bretxa digital, dinamitzar el comerç local, els serveis de proximitat i el treball autònom.

Coordinat des de l'Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic, ApropAMB aposta també per l'economia verda i circular i les polítiques d'igualtat i de potenciació del talent femení.
Aquest programes i línies de treball reforçarà i donarà suport a les polítiques que, des d'un bon inici de la pandèmia, els governs locals han anat implementant per treballar per la recuperació econòmica i la reconstrucció social.

Aquest Pla s'ha aprovat inicialment al Consell Metropolità del 28 de juliol de 2020 i resta aprovat definitivament a partir del 18 de setembre de 2020.

Un fons dissenyat per a la covid-19

La covid-19 ha impactat fortament en la vida social i econòmica de l'àrea metropolitana de Barcelona i dels seus ciutadans i ciutadanes. L'AMB vol donar el màxim suport a les iniciatives municipals per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la pandèmia i, per fer front a la situació, està elaborant un seguit de mesures en relació amb l'exercici de les seves competències, compreses en l'article 14 de la Llei de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Dins d'aquest pla general es proposen diverses actuacions específiques i es crea un fons expressament dissenyat per donar suport als ajuntaments, perquè puguin dur a terme activitats finalistes relacionades amb la recuperació dels teixits socials i econòmics mitjançant la producció i coproducció de polítiques públiques, tant amb iniciatives municipals com en projectes de col·laboració amb associacions i entitats que actuen al territori.

Ara, amb aquest pla es vol donar resposta als ajuntaments i a les necessitats que se'n deriven dels efectes de la pandèmia a l'àmbit metropolità.

Informació sobre la tramitació dels ajuts