Eines digitals 139

Cercador d'eines digitals
 • Imatge de les estacions de bicibox
  IDEAMB / Mobilitat
  Estacions de bicibox

  Informació d'inventari del servei Bicibox

 • Imatge del servei digital
  IDEAMB / Sostenibilitat
  Estratègia de gestió del carboni

  L'Estratègia del carboni per reduir les emissions de CO2 s'aplica a les instal·lacions de les oficines centrals de l'AMB, als equipaments de tractament de residus, subministrament i tractament d'aigües, territori (gestió i manteniment de parcs i platges) i empreses de mobilitat.

 • Imatge del servei digital
  IDEAMB / Ordenació del territori
  Expedients urbanístics

  Àmbits del estudis i figures de planejament urbanistic redactats per la Direcció de Serveis Urbanístics de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

 • Imatge del servei digital
  IDEAMB / Ordenació del territori
  Expedients urbanístics del Refós de Planejament

  Perímetre dels diferents expedients urbanístics aprovats i publicats fins a la data d'actualització i transcrits gràficament a les capes de contingut del mapa refós.

 • Àrea metropolitana
  Webs i monogràfics
  FEDER AMB 2014-2020

  Eixos, projectes i novetats del programa operatiu d'inversió en creixement i ocupació FEDER AMB 2014-2020.

 • Imatge del servei digital
  IDEAMB / Economia
  Formació professional

  Localització dels centres de formació professional inicial dels municipis metropolitans pels cicles que imparteixen i base de dades de centres

 • Imatge del web
  Webs i monogràfics
  Formació professional

  Web especial amb informació i tota l'oferta de formació professional de l'àrea metropolitana.

 • Imatge del servei
  Administració electrònica
  Formularis de suggeriments i queixes

  Formularis adreçats a les consultes, suggeriments o queixes de la ciutadania en relació amb l'administració metropolitana. A banda d'un formulari general n'existeixen de particulars degut a la naturalesa especialitzada dels serveis d'atenció, com són el taxi i els autobusos metropolitans.

 • Imatge del web
  Webs i monogràfics
  Garantia alimentària

  Web amb un mapa d'actuacions en el territori, recursos, estudis i altres documents.