Catàleg de dades obertes(1)

Cercador de datasets
  • Fitxer/Servei
  • Formats
  • Visualització
    • Inversions del PACTE 2016-2019 Evolució dels imports d'inversió aprovats del Programa d'actuacions de cohesió territorial (PACTE) 2016-2019 de l'AMB.
    • XLS