Serveis de metro de TMB

Tornar

Informació relacionada amb les línies, parades i accessos als metros de la companyia Transports Metropolitans de Barcelona, TMB

Fitxa tècnica

Servei que retorna la informació relacionada amb les línies, estacions i accessos de metro.

Descarregar el Dataset en format RDF.

Formats disponibles

Format Tipus Idioma Especificacions Fitxer/Enllaç
SOAP Servei
  • Català

getMetroLines: Retorna el llistat de les línies de metro.

Accedir
SOAP Servei
  • Català

getMetroLinesAndStops: Retorna el llistat de les línies de metro i les parades.

Accedir
SOAP Servei
  • Català

getMetroLineAndStops: Retorna les parades d?una determinada línia.

Accedir
SOAP Servei
  • Català

getMetroStation: Retorna les informacions d?una determinada parada.

Accedir
SOAP Servei
  • Català

findEntranceById: Retorna les informacions d?un determinat accés.

Accedir
SOAP Servei
  • Català

getNearMetroLinesUTM31: Donades unes coordenades en format UTM31 i un radi, retorna totes les parades de metro (tant de TMB com d?altres operadors) compreses en aquest radi.

Accedir
SOAP Servei
  • Català

getNearMetroLinesWGS84: El mateix que el mètode getNearMetroLinesUTM31 però donant les coordenades en format WGS84.

Accedir