Sectors pendents de planejament (refós)

Tornar

Sectors pendents de planejament (refós)

Fitxa tècnica

El Refós de Planejament consisteix en la transcripció gràfica de les determinacions urbanístiques del Planejament Derivat dibuixades sobre el Pla General Metropolità o Pla d'Ordenació Urbana Municipal vigent a cada municipi. Aquesta transcripció es realitza sobre una mateixa base cartogràfica a escala 1:1.000.

La informació que oferim en aquest servei correspon a la delimitació dels sectors en sòl urbanitzable pendent de planejament derivat que han estat delimitats pel planejament general (o per posteriors modificacions) i que tenen l'objectiu de concretar les qualificacions urbanístiques.
També inclou la delimitació dels sectors en sòl urbanitzable que ja tenen el planejament derivat aprovat però que encara no es poden considerar sòl urbà consolidat.

 • Data de creació:
  12.01.15
  Freqüència d'actualització:
  6 mesos
  Font de les dades:
  RPUC
  Àmbit geogràfic:
  Àrea metropolitana
  Llicència:
  Autorització segons Llei 37/2007
Descarregar el Dataset en format RDF. Documentació sobre l'ús del servei

Formats disponibles

Format Tipus Idioma Especificacions Fitxer/Enllaç
WMS Servei
 • Català

Servei que ofereix les dades en format WMS

Accedir
HTML Servei
 • Català

Servei que ofereix les dades en format HTML

Accedir
JSON Servei
 • Català

Servei que ofereix les dades en format JSON

Accedir
KMZ Servei
 • Català

Servei que ofereix les dades en format KMZ

Accedir