Mapa de l'ocupació urbana de l'AMB, any 2000

Tornar

Mapa de l'ocupació urbana de l'AMB, any 2000

Fitxa tècnica

El mapa de l'ocupació urbana mostra el detall dels usos del sòl que hi ha al territori de l'AMB. El seu objectiu és disposar d'informació sobre l'evolució de l'ocupació urbana per a aquest territori  en el període comprès entre 1956 i 2006 i anys successius.

El mapa s'ha elaborat per fotointerpretació a partir de la informació que ofereixen les fotografies aèries i les ortofotos del territori metropolità. La delimitació dels polígons d'usos s'ha transcrit sobre les ortofotos seguint criteris de delimitació de zones homogènies.

 • Data de creació:
  05.03.15
  Freqüència d'actualització:
  5 anys
  Font de les dades:
  Elaboració pròpia
  Àmbit geogràfic:
  Àrea metropolitana
  Llicència:
  Autorització segons Llei 37/2007
Descarregar el Dataset en format RDF.

Formats disponibles

Format Tipus Idioma Especificacions Fitxer/Enllaç
WMS Servei
 • Català

Servei que ofereix les dades en format WMS

Accedir
HTML Servei
 • Català

Servei que ofereix les dades en format HTML

Accedir
JSON Servei
 • Català

Servei que ofereix les dades en format JSON

Accedir
KMZ Servei
 • Català

Servei que ofereix les dades en format KMZ

Accedir