Formació professional

Imatge del servei digital
Categoria:
IDEAMB
Subcategoria:
Economia
Descripció:
Localització dels centres de formació professional inicial dels municipis metropolitans pels cicles que imparteixen i base de dades de centres

Metadades del conjunt d'informació

Veure

Mapa

Veure
URL d'accés

OGC WMS: https://ide.amb.cat/servei/catalunya/formacio_professional/wms
ESRI REST: https://ide.amb.cat/geoserveis/rest/services/formacio_professional/MapServer

OGC WMS GetMap
ESRI REST ExportMap