Verificar documents oficials de l'IMPSOL

Tornar

Servei electrònic de verificació de documents amb sistema de codi segur, emesos per l'Institut Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió Patrimonial (IMPSOL).

Estat:
En termini
Tema:
Habitatge
Responsable AMB:
IMPSOL

Descripció

Per mitjà d'aquest servei l'usuari pot verificar l'autenticitat i integritat d'un document en suport paper, emès per l'IMPSOL, mitjançant la comprovació del codi segur de verificació que està imprès en el mateix.

Si el document és vàlid, se li oferirà a més la possibilitat d'obtenir una còpia de l'original en format electrònic.

A qui va dirigit

A totes aquelles persones que disposin d'un document emès per l'IMPSOL amb codi segur de verificació.

Puja