Sol·licitud de la targeta T-16 i altres gestions

Tornar

La targeta T-16 és un títol de transport per als nens i les nenes de 4 a 16 anys que els permet fer, gratuïtament, un nombre il·limitat de viatges a la xarxa de transport públic del sistema tarifari integrat, dins la mateixa zona tarifària en què resideixi l'infant.

Estat:
En termini
Tema:
Mobilitat
Subtema:
Targetes de Transport
Sub-Subtema:
Targeta T 16
Responsable AMB:
Direcció de Serveis de Gestió i Administració del Transport

Informació prèvia

Descripció

Avís

Les sol·licituds de primera emissió s'han de fer a través de la web T-16 de l'ATM. Des d'aquesta pàgina podeu tramitar altres gestions relacionades amb la T-16.


La targeta T-16 és un títol de transport per als nens i nenes de 4 a 16 anys que els permet fer, gratuïtament, un nombre il·limitat de viatges a la xarxa de transport públic del sistema tarifari integrat, dins la mateixa zona tarifària en què resideixin. Els nens o nenes posseïdors de la targeta T-16 han de passar-la sempre per les màquines validadores per accedir als transports públics i han de portar obligatòriament el document d'identificació personal (DNI, NIE, passaport o Llibre de famíla), quan viatgin en transport públic amb la T-16.

La targeta T-16 és un títol personalitzat amb el nom i el DNI/NIE/passaport/llibre de família, que cal validar a cada viatge i només el pot fer servir el titular.

La renovació dels títols es realitza sense cap cost pel beneficiari i de manera automàtica, a mesura que es vagin produint els diferents venciments, que coincideixen amb la data d'aniversari del menor.

La data final de caducitat de la targeta será el 31 de desembre de l'any en que el nen compleix els 16 anys. La nova Targeta T-16 es rep al domicili sense necessitat de tramitar una nova sol·licitud.

Què haig de fer per sol·licitar-la?

La sol·licitud s'ha de presentar a l'Autoritat del Transport Metropolità a través de la Web T-16

Què cal fer si no funciona o es perd?

En cas que la targeta funcioni malament i una màquina validadora la rebutgi, els agents d'estacions o els conductors d'autobús recolliran la T-16 espatllada i en facilitaran un bescanvi provisional, vàlida per a un període de 45 dies. En aquest termini la persona titular rebrà al seu domicili, sense cap cost, un duplicat de la targeta original.

En el cas que el bescanvi hagi caducat i encara no hagi rebut la nova T-16 s'ha de posar en contacte amb el telèfon 010.

En cas de pèrdua o sostracció de la targeta se'n pot sol·licitar una nova emissió. La reedició es farà previ pagament dels costos establerts d'emissió i gestió (35 €). L'interessat ha d'emplenar l'imprès de sol·licitud amb les dades del menor i del responsable (pare/mare/tutor legal). No cal ni el document del menor ni la signatura, sempre que el document identificador (DNI, passaport, NIE o Llibre de familia) continuï essent el mateix i que la persona responsable que demana el duplicat coincideixi amb la persona responsable que va fer la primera sol·licitud del títol de transport.

Què cal fer si es canvien les dades personals del menor?

Heu d'enviar el nou document en vigor identificatiu: DNI, NIE, Passaport o llibre de família, a través de la bústia de la nostra web. Haureu de lliurar l'antiga targeta i se li tramitarà la nova sense cap cost.

Què cal fer si es canvia el domicili del menor?

Si és necessari modificar la zona tarifària per canvi de domicili del nen o la nena, es pot sol·licitar una nova emissió de la targeta. Aquesta reedició també es farà previ pagament dels costos establerts d'emissió i gestió (35€). Si és un canvi dintre de la mateixa zona s'ha de notificar a través del telèfon 010 o a través de la bústia de la nostra web.

Bústia de contacte


A qui va dirigit

A tots els infants entre 4 i 16 anys empadronats en algun dels municipis metropolitans.


Requisits

Puja

Taxes

En cas de pèrdua o sostracció de la targeta se'n pot sol·licitar una nova emissió. La reedició o duplicat es fa previ pagament dels costos establerts d'emissió i gestió (35 €).

Les noves emissions de targeta per canvi de domicili en una zona tarifària diferent es fan previ pagament dels costos establerts d'emissió i gestió (35 €).

Puja

Enllaços relacionats

Puja

Tràmits i formularis

En línia

Sol·licitar-la per primera vegada

Aneu al Web T-16

Sol·licitud de duplicats i altres gestions

Tramitar per internet altres gestions, com duplicats i canvis de zona (cal estar registrat o donar-s'hi d'alta)

Puja

Resposta de l'Administració

El nen o la nena rebrà al seu domicili per correu certificat la targeta T-16 personalitzada, en el transcurs de 30 dies computables a partir de la recepció i confirmació de la sol·licitud.

Per a les sol·licituds tramitades durant els mesos de juliol i agost, el termini de lliurament de la targeta serà superior a l'habitual.

Si residiu en un dels municipis de la zona tarifària 1 i voleu conèixer l'estat de tramitació de la vostra sol·licitud o consultar el sistema d'emissió de la targeta T-16 a aquesta zona, podeu trucar al 010  o a través del següent formulari:

Queixes i suggeriments

Puja