Sol·licitud d'atorgament de targeta rosa metropolitana

Tornar

La targeta rosa és un títol de transport de tarifació social, personal i intransferible, amb el qual es pot viatjar gratuïtament o bé amb tarifa reduïda.

Estat:
En termini
Tema:
Mobilitat
Subtema:
Targetes de Transport
Sub-Subtema:
Targeta rosa
Responsable AMB:
Direcció de Serveis de Gestió i Administració del Transport

Informació prèvia

Descripció

Hi ha dues modalitats de targeta rosa: la targeta rosa metropolitana gratuïta i la targeta rosa metropolitana de tarifa reduïda. Són vàlides en els següents serveis de transport públic de l'Àrea Metropolitana de Barcelona:

 • Línies d'autobusos metropolitans de TMB
 • Línies d'autobusos metropolitans, llistades al desplegable de la pàgina web d'informació del Bus Metropolità
 • Línies d'autobusos de la segona corona: consulteu la llista de línies i municipis
 • Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
  • Totes les estacions de corona 1.
  • Les següents estacions de corona 2:
   • FGC Barcelona - Vallès: Bellaterra / La Floresta / Hospital General / Mira-sol / Sant Cugat / Sant Joan / Universitat Autònoma / Valldoreix / Volpelleres.
   • FGC Llobregat - Anoia: Can Ros / Colònia Güell / Martorell Vila-Castellbisbal / El Palau / Pallejà / Quatre Camins / Sant Andreu de la Barca / Sant Vicenç dels Horts / Santa Coloma de Cervelló.
 • Metro
 • Trambaix
 • Trambesòs
 • Funicular de Montjuïc
 • En queden excloses Rodalies de Catalunya i les línies singulars Aerobús, telefèrics, funicular Tibidabo, Tramvia Blau, Bus Turístic, Barcelona City Tour, i serveis especials.

  Com es pot aconseguir?

  La tramitació es pot dur a terme de manera presencial, per correu postal o bé mitjançant el formulari web.

  Tràmit presencial o per correu postal: 
  • Els impresos de sol·licitud i els sobres resposta es poden descarregar des d'aquesta pàgina. També es poden recollir a l'ajuntament corresponent.
  • Un cop emplenat i signat, l'imprès de sol·licitud s'ha d'enviar per correu postal a l'AMB utilitzant el sobre resposta o bé lliurar-lo a les dependències municipals.
  Tràmit mitjançant formulari web (amb enviament per correu postal o digital):
  • Accediu a la sol·licitud disponible en línia.
  • Un cop emplenades les dades i enviada la sol·licitud, imprimiu una còpia de la sol·licitud, signeu-la degudament i envieu-la per correu postal utilitzant el sobre resposta.
  • En el cas que disposeu d'identificació digital:
   • IdCAt
   • Certificat digital
   • Clave PIN
  Podeu omplir la sol·licitud i signar-la amb la identificació digital per finalitzar el tràmit.

  IMPORTANT

  En cas de denegar la consulta de l'AMB a altres administracions públiques o bé si les dades actuals són diferents de les de l'última declaració de renda, cal adjuntar fotocòpies de la documentació que acrediti els ingressos actuals o els canvis de situació del sol·licitant i del cònjuge, si n'hi ha:
  • Imprès de sol·licitud degudament emplenat i signat
  • DNI o NIE
  • Padró
  • Darrera declaració de renda (conjunta o individual) o certificat negatiu
  • Darrera nòmina
  • Prestació d'atur o per a majors de 52 anys
  • Certificat de prestacions socials públiques (tant si es percep com si no es percep)
  • Acreditació de la condició de persona amb discapacitat mitjançant una certificació o resolució de l'ens competent que reconegui legalment la discapacitat de les persones a Catalunya
  • Altra documentació per poder finalitzar el tràmit (sentència divorci, registre civil...)


A qui va dirigit

A les persones que reuneixin tots els requisits i que estiguin empadronades en un municipi de l'AMB.


Terminis

Es pot sol·licitar en qualsevol moment.


Requisits

Cal estar empadronat en un municipi de l'AMB.

Amb caràcter general, també cal tenir més de 65 anys, tret de les persones dels municipis inclosos dins de l'àmbit territorial de l'AMB que hagin signat un conveni amb l'AMB per tal de rebaixar aquesta edat (vegeu la taula), o bé estar en possessió d'un certificat de reconeixement de la discapacitat igual o superior al 33 % de l'ens competent de la Generalitat de Catalunya. El certificat es pot sol·licitar al centre d'atenció a les persones amb discapacitat (CAD) que correspongui.

Sol·licitar certificat

Per a més informació sobre el certificat, també es pot trucar al telèfon 012 del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya. 

Edat a la qual es pot demanar la targeta rosa segons el municipi
 

Edat Municipis
60 anys o més Barcelona, Badalona, Castelldefels, Cornellà de Llobregat, l'Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs, el Prat de Llobregat i Sant Vicenç dels Horts.
61 anys o més Viladecans.
62 anys o més Esplugues de Llobregat, Montgat, Sant Boi de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern i Tiana
63 anys o més Gavà
65 anys o més Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Begues, Castellbisbal, Cerdanyola del Vallès, Cervelló, Molins de Rei, Corbera de Llobregat, Montcada i Reixac, Pallejà, el Papiol, Ripollet, Sant Andreu de la Barca, Sant Feliu de Llobregat, Santa Coloma de Cervelló, la Palma de Cervelló, Torrelles de Llobregat, Sant Climent de Llobregat i Sant Cugat del Vallès


Tenir uns ingressos econòmics bruts anuals per tots els conceptes (pensions, ajudes, rendes, etc.):

 1. TARGETA ROSA GRATUÏTA: iguals o inferiors a 9.240,00 €.
 2. TARGETA ROSA REDUÏDA / T-4: iguals o inferiors al doble del mateix valor (18.480,00 €)

Els ingressos del sol·licitant són el resultat de dividir els ingressos conjunts de la unitat familiar a la qual pertany entre el nombre de membres. Es consideren membres de la unitat familiar els dos cònjuges i els fills menors de 18 anys. (S'entén com a unitat familiar la definida en l'article 82 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'impost sobre la renda de les persones físiques).

Més informació a l'Agència Tributària

Targeta T-4

 • Preu d'una zona: 2,00 € (preu reduït fins a nou avís).
 • Temps durant el qual es poden fer un màxim de tres transbordaments: 1 h 15 min.

Caducitat i bescanvi

L'AMB dona la possibilitat de bescanviar aquest títol de viatge integrat (si està a punt de caducar i per altres motius), amb aquestes condicions:

 • Es bescanvien els títols de transport no operatius a causa d'un mal funcionament de les màquines de validació.
 • Les targetes malmeses pels viatgers no es bescanvien ni es compensen.
 • La pèrdua o sostracció d'una targeta (incloent-hi les personalitzades) no dona dret a un bescanvi ni a una compensació.

Les targetes del 2021 van caducar el 31 de desembre del 2022; per tant, en cap cas són vàlides (ni estrenades ni noves) per a l'any 2023, ni donen dret a cap bescanvi. Les targetes del 2022 són vàlides fins al 31 de desembre del 2023, per tant no es faran bescanvis (a excepció dels bescanvis per mal funcionament).

Les targetes caducades i/o utilitzades parcialment no es bescanvien ni es compensen.

Altres circumstàncies de bescanvi

 • Validesa del títol T-4 adquirit durant el 2023: tots els títols adquirits l'any 2023 són vàlids fins al 31 de desembre del 2024.
 • Bescanvi per mal funcionament: els títols que s'hagin fet servir i, tot i estar ben conservats, no puguin ser llegits de forma correcta per les validadores, es bescanviaran per títols del mateix tipus, amb el mateix nombre de zones i saldo de viatges.

Tots els bescanvis requereixen que es lliuri el títol bescanviat.

Punts de venda

 • Establiments de travesses i loteries
 • Màquines de venda automàtica del metro
 • Quioscos de premsa
 • Estancs
 • Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'AMB (també per bescanvis per caducitat)


Avisos

La targeta rosa metropolitana gratuïta actualment té un cost inicial de 7,20 €/any i es renova anualment.

El pagament es podrà realitzar a:

 • ServiCaixa
 • Línia oberta CaixaBank
 • Passarel·la de pagament
 • Presencialment a AMB-OAC Zona Franca
 • Oficines de Correus (servei amb cost addicional d'1,95 euros)

Pagada la primera targeta, les renovacions es poden domiciliar.

La targeta rosa metropolitana de tarifa reduïda actualment no té cap cost i es renova cada tres anys. És una targeta acreditativa que permet comprar les targetes T-4, que permeten fer 10 desplaçaments integrats combinant serveis de transport públic dins dels 36 municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

En cas de pèrdua o robatori cal posar-se en contacte amb el telèfon gratuït d'informació: 900 70 00 77 (de dilluns a divendres de 9 a 14 h). La fabricació de la targeta perduda o robada tindrà un cost d'emissió i gestió, que correspon al cost de la targeta substituïda.

Els ciutadans empadronats a Barcelona, amb la targeta rosa poden accedir gratuïtament o a preus reduïts a museus i exposicions municipals, al Parc Zoològic i a instal·lacions esportives municipals.

Més informació sobre la targeta rosa

Puja

Taxes

La targeta rosa metropolitana gratuïta té, actualment, un cost inicial de 7,20 €/any i es renova anualment.

La targeta rosa metropolitana de tarifa reduïda actualment no té cap cost i es renova cada tres anys. És una targeta acreditativa que permet comprar les targetes T-4, les quals permeten validar el bitllet de transport en cada trajecte realitzat a la xarxa de transport públic dins dels 36 municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (permet transbordament).

Puja

Tràmits i formularis

Presencial

Per demanar la targeta rosa metropolitana presencialment, cal disposar de l'imprès de sol·licitud, que es pot descarregar en aquest web o bé recollir-lo a l'ajuntament corresponent.

Un cop emplenat i firmat amb les dades del  sol·licitant i les del pare, la mare o el tutor legal i el cònjuge, si escau, l'imprès de sol·licitud s'ha d'enviar per correu ?postal a l'AMB fent servir el sobre resposta, o bé entregar la sol·licitud a l'Ajuntament.

El pagament es podrà realitzar a:

 • ServiCaixa
 • Línia oberta CaixaBank
 • Passarel·la de pagament
 • Presencialment a AMB-OAC Zona Franca
 • Oficines de Correus (servei amb cost addicional d'1,95 euros)

Puja

En línia

Per tramitar la sol·licitud en línia ompliu aquest formulari. Recordeu que, en el cas que no ens remeteu un document signat digitalment, caldrà imprimir i enviar per correu una còpia de la sol·licitud signada, fent servir el sobre resposta.

Puja

Resposta de l'Administració

Un cop acceptada la sol·licitud, el beneficiari rebrà la targeta rosa en un termini màxim de 50 dies.

Per a qualsevol petició d'informació, reclamació o suggeriment sobre la targeta rosa metropolitana, podeu trucar al telèfon 900 700 077 o escriure a través del formulari d'atenció ciutadana:

Formulari d'AMB Informació

Puja