901042/17 - Adquisició d'una llicència del programari Dexcell Energy manager.

Tornar
Tipus de procediment:
Negociat sense publicitat
Tipus de contracte:
Subministrament
Pressupost:
3.285,0 € sense IVA
Entitat adjudicadora:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Tramita:
Contractació
Adjudicatari:
DEXMA SENSORS, SL
Import adjudicació:
3.285,0 € sense IVA

Documentació associada:

Data formalització del contracte:

22.12.17