83/17 - Obres per a la construcció d'un edifici d'habitatges al Sector Les Bateries-Turó del Sastre 18C, al municipi de Montgat

Tornar
Tipus de procediment:
Obert
Tipus de contracte:
Obres
Tipus de tramitació:
Ordinària
Entitat adjudicadora:
Institut Metropolità de Promoció del Sòl
Carrer 62, núm 16 - 18, edifici A, planta 4, Zona Franca, 08040 Barcelona, impsol@amb.cat, Tel. 932235151
Tramita:
Contractació
Lloc d'execució:
Montgat
Termini d'execució:
16 mesos
Pressupost de licitació:
6.309.390,42 € sense IVA

Data de l'última modificació 22.05.2018 / 10:31

Publicació de la formalització del contracte

Subscriure's a aquest procediment

Convocatòria de licitació

Criteris de valoració de les ofertes:
Vegeu plec
Divisió per lots i números:
no

Garanties exigides

Provisional:
3% del pressupost de licitació
Definitiva:
5% del pressupost d'adjudicació

Classificació/Solvència

Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional:
Vegeu plec

Documentació i informació

Obtenció de la documentació i la informació:
Entitat:
Institut Metropolità de Promoció del Sòl
Carrer 62, núm 16 - 18, edifici A, planta 4, Zona Franca, 08040 Barcelona, impsol@amb.cat, Tel. 932235151
Dependència que tramita:
Contractació
Data límit d'obtenció de documentació i informació:
02.11.17
Documentació associada:

Presentació de les ofertes o de les sol.licituds de participació

Data límit de presentació:
02.11.17 12:00
Documentació a presentar:
Vegeu plec
Lloc de presentació:
Institut Metropolità de Promoció del Sòl
Carrer 62, núm 16 - 18, edifici A, planta 4, Zona Franca, 08040 Barcelona, impsol@amb.cat, Tel. 932235151
Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta:
2 mesos
Admisió de variants:
Vegeu plec

Informació addicional

Data enviament anunci DOUE: 22 de setembre de 2017

Despeses de publicitat

A càrrec de l'adjudicatari

Publicació a diaris oficials

Diario Oficial de la Unión Europea:
Data de publicació:
27.09.17
Anunci:
http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:379837-2017:TEXT:ES:HTML
Butlletí Oficial de la Província:
Data de publicació:
02.10.17
Anunci:
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2017&10/022017018417.pdf&1

Obertura i valoració

Entitat:
Institut Metropolità de Promoció del Sòl
Carrer 62, núm 16 - 18, edifici A, planta 4, Zona Franca, 08040 Barcelona, impsol@amb.cat, Tel. 932235151
Obertura Sobre núm. 2:
Lloc:
Sala Comissió de Govern, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
16.11.17 14:00
Obertura Sobre núm. 3:
Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
18.01.18 12:30

Obertura i valoració

Entitat:
Institut Metropolità de Promoció del Sòl
Carrer 62, núm 16 - 18, edifici A, planta 4, Zona Franca, 08040 Barcelona, impsol@amb.cat, Tel. 932235151

Obertura Sobre núm. 2

Lloc:
Sala Comissió de Govern, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
16.11.17 14:00

Obertura Sobre núm. 3

Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
18.01.18 12:30

Classificació i requeriment

Licitador millor classificat:
ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SAU
Documentació:

Adjudicació

Empresa adjudicatària:
ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SAU
Documentació:

Formalització de contracte

Empresa adjudicatària:
ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SAU
Data de formalització de contracte:
10.05.18

Renúncia desestimació