Enquesta de Victimització 2018

L'AMB, a través de l'IERMB, vol estudiar la percepció que la població té sobre el nivell de seguretat a la ciutat i al seu barri, així com les experiències delictives viscudes pels ciutadans i ciutadanes. Per aquesta raó, anualment es realitza l'Enquesta de Victimització de l'AMB, una operació d'estadística oficial inclosa en el Programa anual d'actuació estadística, en desplegament de la Llei del Pla estadístic de Catalunya vigent actualment.

EVAMB 2018

L'enquesta va dirigida a persones de 16 anys i més de l'àrea metropolitana de Barcelona, que han estat prèviament seleccionades per l'Idescat per participar en aquesta enquesta seguint un procediment estrictament aleatori.

Més informació
Prova: $provaURL