Fons

Imatge de la biblioteca
Abasta les institucions predecessores de l'Àrea Metropolitana de Barcelona:

De 1953 a 1974
  • Comissió Tècnica per a la revisió del Pla comarcal de Catalunya.
  • Comissió d'Urbanisme i Serveis Comuns de Barcelona i altres municipis.
De 1974 a 1987
  • Corporació Metropolitana de Barcelona (CMB).
De 1987 a 2012 de les tres institucions successores de la CMB
  • Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
  • Entitat Metropolitana de Medi Ambient.
  • Entitat Metropolitana de Transports.

I a partir de l'any 2012

  • Àrea Metropolitana de Barcelona.