UP-STAIRS

Obres d'instal·lació d'una placa solar gegant
Comunitats ascendents: estructuració d'una acció col·lectiva per assolir una transició local sostenible i la identificació de solucions reguladores per a l'adopció de tecnologies frontereres i models de negoci disruptius
Fitxa tècnica

Descripció

El projecte UP-STAIRS del programa europeu Horizon 2020 està enfocat a promoure el creixement de comunitats energètiques sostenibles amb l'objectiu d'avançar cap als objectius d'estalvi energètic establerts per la UE.

Les comunitats energètiques renovables són aquelles on els diferents actors dins la comunitat participen en la producció, distribució, venda i inversió d'energies renovables, generen diferents co-beneficis a escala local, com ara oportunitats laborals, energies més verdes i assequibles, autosuficiència energètica i cohesió comunitària. Atès l'impacte del sector residencial en el consum energètic final, la necessitat d'accelerar la transició cap a fonts d'energia renovables i la tendència a aquesta mena de comunitats descentralitzades i els seus beneficis, el projecte UP-STAIRS busca proporcionar un marc referencial comú per tal de promoure el disseny, la implantació i el seguiment de 5 comunitats pilot, aproximadament d'uns 2.000 consumidors cadascuna. El principal objectiu del projecte és generar confiança entre els consumidors envers aquests models energètics i ajudar a superar les barreres legals, administratives i financeres que en dificulten la difusió.

L'AMB té un paper transversal al llarg del projecte, en especial en el desenvolupament de models econòmics escalables per sostenir aquestes mesures i en la implementació i coordinació d'una prova pilot. També participa en la digitalització del servei energètic UP-STAIRS, en la identificació de barreres reguladores i en la disseminació de resultats. El pressupost total que gestionarà l'AMB en aquest projecte serà de 182.750 €.

Timeline del projecte

Enllaços relacionats