Rehabilitació urbana a Managua

Rehabilitació urbana per autogestió comunitària a 4 barris populars de la ciutat de Managua: Grenada, Olof Palme, Sol de Libertad i Lomas de Guadalupe.

Imatge del projecte a un barri de Managua
Rehabilitació urbana per autogestió de quatre barris de Managua
Fitxa tècnica
Socis:

- Àrea Metropolitana de Barcelona
- Associació Entrepobles
- HABITAR

Zona d'actuació:
Amèrica central . Nicaragua
Tema:
Desenvolupament ambiental i econòmic sostenible
Pressupost:
173.384,07 €
Finançament:
  • AMB, Ajuntament de Barcelona, Associació Entrepobles, Alcaldía de Managua, HABITAR, Comunitat i ENACAL.

Estat:
Iniciat Finalitzat

Descripció

El  projecte ha assolit l'objectiu general de promoure l'equitat social i la sostenibilitat ambiental en quatre barris populars de Managua a través de l'aplicació d'estratègies participatives de millora urbana.

Per la seva banda, s'ha aconseguit l'objectiu específic consistent a promoure l'autogestió comunitària per  a la execució d'accions orientades a assolir la integració socio-espacial dels quatre barris i el seu entorn i la reducció de la precarietat urbana.