BAETULO

Logo BAETULO
Fitxa tècnica
Socis:
Líder:
AQUATEC, Proyectos Para el Sector del Agua, S.A.
Socis:
Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)
Ajuntament de Badalona
Aigües de Barcelona, empresa metropolitana de gestió del cicle integral de l'aigua S.A.
Zona d'actuació:
Europa
Tema:
Canvi climàtic, Cicle de l'aigua
Pressupost:
1.237.554 €
Finançament:
  • Pressupost AMB: 64.381 € (finançats al 55 % per fons europeus)

    Pressupost AMB: 64.381 € (finançats al 55 % per fons europeus)
Estat:
Iniciat

Descripció

L'objectiu del projecte BAETULO és desenvolupar un sistema d'alerta primerenca (EWS, early warning system) que inclogui, alhora, avisos i protocols d'emergència automatitzats per als fenòmens derivats del canvi climàtic que poden afectar el municipi de Badalona.

El projecte serà la continuació del projecte europeu BINGO i es desenvoluparà al municipi de Badalona, tot i que s'assegurarà la replicabilitat a altres municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, de Catalunya i d'Europa. El grup de treball està format per tècnics de l'àrea d'Ecologia de l'AMB, l'Ajuntament de Badalona, Aigües de Barcelona, empresa metropolitana de gestió del cicle integral de l'aigua, i AQUATEC.
Enllaços relacionats