10.6.2 Mapes (amb dades)

Quan calgui representar informació a sobre d'un mapa, triarem un mapa realista, amb separació entre els municipis. El nom dels pobles només apareixerà si aporta informació, si en porta (font): Lucida Grande Bold 8 majúscules #666
#calc_profunditat ($profunditat_actual $titol.getData() $index_separador)