11.1.1 Tipografia de la marca

Tornar
La tipografia oficial de la marca és la FS Joey en les seves diferents versions. A continuació es mostra un exemple de la família tipogràfica. Per la icona utilitzarem la versió bold i alineació centrada a l'espai de reserva. Si la part tipogràfica es refereix a un servei aniran en caixa baixa i la primera lletra en majúscula. Les sigles, els programes i les nomenclatures que sempre apareixen en caixa alta la mantindran. 

Prova: $provaURL