1.5.6 Àrea de seguretat

Els Programes poden aplicar-se com elements solts o enganxats a la cantonada inferior esquerra dels quadres del contingut gràfic.

Per evitar interferències amb altres elements, que puguin afectar la identitat i visibilitat del conjunt de Programa amb logotip, es mantindrà una àrea de seguretat respecte al conjunt equivalent a l'amplada de la meitat del símbol.