1.1 Marca AMB

Aquesta és la marca de l'AMB. Està composada per un símbol que neix de l'evolució de la imatge anterior i pel logotip de AMB.