8.C.4.2 A2: Monòlit orientatiu

Panell: placa d'alumini de 3 mm
Impressió: vinil 3M antivandàlic