8.C.3 Elements infogràfics

Capítol dedicat als elements infogràfics de la senyalització dels rius de l'AMB.