8.A.4 Aplicació gràfica als senyals

Tornar
A continuació trobareu l'explicació i pautes a seguir per fer l'aplicació gràfica als senyals de parcs.

Exemples de senyals amb imatge gràfica aplicada

Prova: $provaURL