8.A.4.5 D-AP-60 Aplic direccional

Tornar
En aquest cas, el nombre màxim de pictogrames que permet el senyal serà el que càpiga sense sobrepassar els marges de dalt i a baix.

Prova: $provaURL