8.A.2.2 Tipografia

Tornar
Mercury, de RP Digital Foundry és la tipografia amb la que es componen tots els texts de la senyalització de la Xarxa de Parcs Metropolitans.