4.A.9 Segells

Segells de goma i datadors.
Mostres representades a mida real.