12.1.7 Icona de suport

La icona serveix per donar suport visual al servei, il·lustrar-lo i identificar- lo ràpidament. No forma part del logotip, no cal utilitzar-la si el logotip va sol. S'utilitzarà en aplicacions, per exemple en fullets, publicitat, vehicles, senyalització, xarxes socials...