Tècnic superior enginyer

Convocatòria pública per a la selecció d'un tècnic o tècnica superior enginyer, del grup A, subgrup A1, nivell retributiu 20, mitjançant procés selectiu de concurs de mèrits, adscrit a la Direcció de Serveis de l'Espai Públic de l'AMB.

Tipus:
Convocatòria interinatge
Número expedient:
902490/21
Període de presentació de sol·licituds:
Del al (9-14)
Estat:
Resultats
Publicació:
BOPB 03.06.2021
Servei de RRHH:

93 506 97 26

Formulari de contacte
ATENCIÓ | Errada a la documentació

S'ha produït una errada en el model de presentació del llistat de projectes i obres facilitat a l'annex 2 i publicat inicialment a la web, que queda substituït pel model que s'annexa a continuació:

Model annex 2 correcte Llistat de projectes i obres

Cal que les persones que ja l'hagin presentat el tornin a enviar.