Arquitecte

Tornar

Concurs específic de mèrits, obert a la mobilitat interadministrativa, per a la provisió d'un lloc de treball d'arquitecte/a de disciplina urbanística, del grup A, subgrup A1, nivell 20 de complement de destinació, adscrit al Servei de Disciplina Urbanística de l'Àrea de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.


  • Tipus: Provisió llocs i mobilitat
  • Número expedient: 901989/19
  • Període de presentació del sol·licituds: Del al 9-14
Prova: $provaURL