Expedient 900197/16

Tornar
Tipus:
Pròrrogues
Objecte del contracte:
Servei de manteniment de l'aplicació SCAP COMPRES
Data pròrroga:
Empresa pròrroga:
SPAI INNOVA ASTIGITAS S.L
Termini de la pròrroga:
1 any
Import pròrroga (IVA exclòs):
2.178,00 €
Prova: $provaURL