Expedient 2000/15

Tornar
Tipus:
Pròrrogues
Objecte del contracte:
Servei pel desenvolupament d'activitats de prevenció de residus als municipis metropolitans.
Data pròrroga:
Empresa pròrroga:
Solidança treball empresa d'inserció S,L
Termini de la pròrroga:
4 mesos
Import pròrroga (IVA exclòs):
16.000,00 €
Prova: $provaURL