Expedient 901267/17

Tornar
Tipus:
Modificacions
Objecte del contracte:
Obra del projecte de reurbanització del carrer Josep Anselm Clavé, a St. Just Desvern.
Data d'adjudicació:
Import (IVA exclòs):
504.062,84
Empresa adjudicatària:
INFRAESTRUCTURAS TRADE, SL
Import modificació (IVA exclòs):
0,00 €
Data de modificació: