Expedient 901215/17

Tornar
Tipus:
Modificacions
Objecte del contracte:
Obres del Projecte de reforma i rehabilitació de Can Roca de Baix, al terme municipal de Castelldefels.
Data d'adjudicació:
Import (IVA exclòs):
1.151.179,79
Empresa adjudicatària:
GRUPMAS EDIFICACIÓ, SL
Import modificació (IVA exclòs):
87.324,64 €
Data de modificació: