Expedient 900628/17

Tornar
Tipus:
Modificacions
Objecte del contracte:
Obres de la reurbanització de la Plaça Roja, al terme municipal de Badalona.
Data d'adjudicació:
Import (IVA exclòs):
804.536,19 €
Empresa adjudicatària:
EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SL
Import modificació (IVA exclòs):
62.283,98 €
Data de modificació: