Expedient 901133/18

Tornar
Tipus:
Contractes formalitzats
Objecte del contracte:
Servei de revisions ginecològiques anuals de les treballadores de l'AMB i dels seus ens dependents
Data d'adjudicació:
Import (IVA exclòs):
44.296,00 €
Empresa adjudicatària:
CENTRO DE EXÁMENES MÉDICOS, SA
Òrgan de contractació:
Gerència
Data de signatura:
Prova: $provaURL