Expedient 901053/18

Tornar
Tipus:
Contractes formalitzats
Objecte del contracte:
Obres del projecte de reurbanització de la plaça del Castell a Castelldefels
Data d'adjudicació:
Import (IVA exclòs):
288.079,76 €
Empresa adjudicatària:
EUROCATALANA OBRES I SERVEIS SL
Òrgan de contractació:
Vicepresidència Executiva
Data de signatura:
Prova: $provaURL